Destigmatisering

Lachende vrouw zit tussen twee collega's en is aan het werk op laptop

MIND heeft als één van de founding fathers na de opheffing van Samen Sterk Zonder Stigma per 1 oktober 2021 de taak op zich genomen om aandacht te blijven vragen voor destigmatisering.  

De afgelopen tien jaar is door Samen Sterk een goede basis gelegd, waarmee de founding fathers verder kunnen. Immers bijna de helft van alle Nederlanders krijgt te maken met een psychische aandoening. Uit onwetendheid of door misvattingen plakt de omgeving daar ook nu nog een stempel, een stigma, bovenop. Dat kan grote gevolgen of belemmeringen en zelfs discriminatie opleveren. Door Samen Sterk zonder Stigma is het thema destigmatisering op de agenda gezet en is er een strategie ontwikkeld om stigma tegen te gaan.
 
Kennis blijft beschikbaar
Samen Sterk zonder Stigma bouwde netwerken, trainde ambassadeurs, maakte tools en bereikte op die manier enorm veel mensen.  
Samen Sterk is als organisatie opgeheven, op hun website vind je alle aanwezige kennis voor een wereld zónder stigma’s. Want zonder vooroordelen en discriminatie van mensen met een psychische aandoening is het fijner en positiever leven. Voor iedereen. Het begint met anders kijken. 
 
De Missie van MIND 
MIND wil net als Samen Sterk een samenleving waarin aandacht is voor psychische verschillen en psychische problematiek bespreekbaar is. Met de ambassadeurs die zich voorheen inzetten voor Samen Sterk willen we mensen bewust blijven maken van stigma’s en de impact ervan. 
 
MIND streeft naar gelijke rechten 
In artikel 1 en 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties staat, vrij vertaald: ‘We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig en worden op dezelfde manier behandeld’ en ‘de rechten gelden voor iedereen ongeacht de verschillen’. 
We gaan ook uit van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is en er een verbod is op discriminatie op welke grond dan ook. Gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen. Met en zonder psychische aandoening. 
 
Verandering is mogelijk 
MIND wil ook graag de ambitie van Samen Sterk voortzetten en laten zien dat verandering mogelijk is en uitleggen hoe je dat doet. De resultaten: een betere gezondheid en welbevinden van mensen met een psychische aandoening en hun omgeving én minder zorg- en maatschappelijke kosten. 
 
Aanpak van destigmatisering 
Het aanpakken van stigma’s vraagt om maatwerk en je moet het samen doen. Hiervoor is door Samen Sterk een aanpak ontwikkeld die is toegesneden op de situatie, vraag en cultuur van een specifiek domein.  
Hier kun je meer lezen over deze aanpak.  

Ook zijn er praktische tools door Samen Sterk ontwikkeld voor op school, in de ggz, op het werk en overal. Kijk hier voor meer informatie.  
 
Op zoek naar een ambassadeur als gastspreker of gastdocent? Neem dan een kijkje bij het MIND Expert Center.

Destigmatisering in de wijk

In een wijk of buurt wonen allerlei typen mensen, elk met een eigen leven, achtergrond en verhaal. Dat geldt ook voor mensen met een psychische aandoening die er wonen. De acceptatie van hen is echter niet altijd vanzelfsprekend. MIND heeft de afgelopen jaren zgn. bewustwordingsbijeenkomsten ontwikkeld en in buurten en wijken gegeven om stigma in bespreekbaar te maken. Hiervoor is tevens een opleidingstraject ontwikkeld voor mensen die deze bijeenkomsten willen begeleiden en voor mensen die hun eigen ervaringen met een psychische aandoening willen inbrengen.

Lees hier verder

Meer thema's