Afronding pilotproject Online-offline

Waar moet je op letten als je online (herstel)activiteiten organiseert? Gaan we online activiteiten overeind houden nu we elkaar weer offline kunnen ontmoeten? Hoe betrek je mensen die niet over de middelen of vaardigheden beschikken om digitaal aan te sluiten? Het afgelopen jaar hebben acht zelfregie- en herstelcentra en twee landelijke cliënten-/naastenorganisaties hun ervaringen gedeeld ten aanzien van online werken. Dit heeft veel kennis opgeleverd over de voor- en nadelen van online cursussen, ontmoeting, lotgenotengroepen, gastlessen en platforms.

Online activiteiten zijn een goede uitkomst voor mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn, die van ver moeten komen of die fysiek aanwezig zijn (nog) te spannend vinden. Oefening, ervaring en een goede voorbereiding bevorderen de kwaliteit van de online activiteit. Daarbij kun je het beste zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige expertise bij je medewerkers, vrijwilligers en deelnemers/bezoekers. Daarnaast is het belangrijk om deelnemers goed voor te bereiden en te ondersteunen zodat zij deel kunnen nemen aan de activiteiten. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld nazorg na een online bijeenkomst.

Het pilotproject Online-offline heeft voor iedereen veel kennis, inspiratie en herkenning opgeleverd en op vrijdag 8 oktober van 10.00 tot 11.30 uur willen we dit delen op een openbaar webinar. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Klik hier om je aan te melden.
 
Het verslag van het pilotproject met tips en voorbeelden kun je vanaf 1 oktober bij Greetje Senhorst (greetje.senhorst@wijzijnmind.nl) en Katinka Hellweg (katinka.hellweg@wijzijnmind.nl) opvragen.
 
 

Meer nieuws