Pilotproject Online Offline

54687347_m

NB: de aanvraagtermijn is inmiddels verstreken, aanmelden kan niet meer.

Veel zelfregie- en herstelinitiatieven hebben vanaf het begin van de coronacrisis een online aanbod ontwikkeld en geworsteld met dezelfde vragen. Wat is het beste platform voor online activiteiten, wat betreft veiligheid en gebruiksgemak? Hoe kunnen we onze activiteiten goed vertalen van offline naar online, zijn er ook activiteiten waarbij dat niet lukt of juist beter werkt? Hoe bereiken we onze deelnemers online, en wat hebben zij ervoor nodig om mee te kunnen doen? Wat doet online met het contact? Voor welke mensen is online geschikt(er) dan offline, en andersom? Door deze en andere vragen binnen je eigen organisatie te onderzoeken en de bevindingen met elkaar te delen, kunnen we van elkaar leren, samen verder komen.

Hebben jullie in de coronatijd herstelcursussen, lotgenotengroepen of andere activiteiten online ontwikkeld omdat fysieke ontmoeting niet meer kon? En wil je onderzoeken hoe je dit in de toekomst kunt voortzetten, de kwaliteit kunt verbeteren en voor wie en wanneer online of juist offline het beste past? Doe dan mee met ons pilotproject Online Offline om te leren van elkaar. MIND heeft als penvoerder van dit project subsidie gekregen van het Ministerie van VWS. Tien zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen deelnemen en per organisatie is max. € 5.000,- beschikbaar om deelname aan het pilotproject mogelijk te maken. Het pilotproject start in november 2020 en loopt een jaar.

Voorbeelden van wat je zou kunnen onderzoeken: nieuwe activiteiten; deelname van bepaalde groepen deelnemers; betere werkvormen; beter contact, betrokkenheid of verbinding; goede mix van online/offline; praktische technische zaken; etcetera.

Wil je meer info of overleggen over jouw idee, neem contact op met: Katinka.Hellweg@wijzijnmind.nl of Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl.

Waar moet je aan voldoen?

  • De organisatie is voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten en zet in op hun zelfregie en herstel. Cliënten en/of hun naasten, ervaringsdeskundigen runnen de organisatie.
  • De organisatie werkt bij voorkeur lokaal of regionaal.  Er is ruimte voor max. 2 organisaties die inzetten op landelijk bereik.
  • De organisatie is een rechtspersoon of gaat samenwerking aan met een organisatie die de rol van penvoerder op zich kan nemen.
  • De organisatie heeft online aanbod ontwikkeld of gaat hier binnenkort mee beginnen.
  • De kosten voor het online aanbod zelf en de daarvoor benodigde middelen moeten al gedekt zijn. De bijdrage vanuit de gezamenlijke projectsubsidie van MIND (max. € 5.000,- inclusief eventuele verschuldigde btw) is bedoeld voor de deelname aan het pilotproject, zoals coördinatie-, overleg- en verslaguren en bijkomende materiële kosten.
  • De organisatie is bereid haar bevindingen te delen binnen de pilot met de andere deelnemers en in de online uitwisselingsbijeenkomsten waar alle belangstellenden kunnen deelnemen.
  • Er kunnen 10 organisaties deelnemen. Bij meer dan 10 geschikte aanmeldingen selecteren we op de variëteit van activiteiten, spreiding over het land en witte-vlekken-regio’s en thema’s.

Het pilotproject start op 1 november 2020 en de online activiteiten lopen in de eerste helft van 2021. De bijdrage aan het pilotproject loopt nog tot 1 november 2021. Als je organisatie deelneemt aan dit pilotproject wordt een contract opgesteld met de voorwaarden voor uitbetaling van de gelden.

In november 2020 starten alle organisaties samen met een online meeting. Gedurende het project vinden er enkele online sessies plaats waar ook andere belangstellingen bij kunnen aansluiten. Voor oktober schrijf je een verslag met de bevindingen en verantwoording voor penvoerder MIND. In oktober 2021 worden de resultaten gepresenteerd in een afsluitende bijeenkomst.
 

 

Meer nieuws