Programma Herstel dichtbij

herstel dichtbij ovv oranje fonds - Remko de Waal

(foto: Oranje Fonds, Remko de Waal)

Door de coronacrisis ervaren nog meer mensen psychische problemen en worden bestaande problemen groter. Daarom starten Het Oranje Fonds en MIND samen het programma Herstel dichtbij- samen voor mentale gezondheid. Met dit programma bieden we extra steun aan zelfregie- en herstelinitiatieven, door en voor mensen met psychische problemen. Dertig initiatieven krijgen vanaf januari 2022 drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving. Daarnaast komt er in het najaar van 2022 een impuls voor initiatieven door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Inhoud van het programma


Met Herstel dichtbij bieden we deelnemers op diverse manieren steun:

  • Financiële steun
  • Uitwisseling, kennisdeling 
  • Scholing, deskundigheidsbevordering
  • Coaching 
  • Evaluatie, onderzoek 

Het programma is opgebouwd uit drie delen:

  • Ervaren zelfregie- en herstelorganisaties: versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.
  • Startende zelfregie en herstelinitiatieven: uitbreiding van het aantal (nieuwe) zelfregie- en herstelinitiatieven.
  • Impuls: aandacht voor psychische kwetsbaarheid vergroten bij welzijnsinitiatieven, via deze link: Impuls Herstel Dichtbij | Oranje Fonds

Deelnemers

Er zijn in totaal 30 organisaties geselecteerd die vanaf januari 2022 meedoen aan het programma Herstel Dichtbij - Samen voor mentale gezondheid.

Nieuwsgierig wie de deelnemers zijn? Je vindt ze in dit document

Deelnemers in de spotlight

Binnen het programma ‘Herstel Dichtbij- Samen voor Mentale Gezondheid’ werken 30 zelfregie- en herstelorganisaties aan hun ontwikkeling. Deze organisaties bieden ondersteuning, ontmoeting en hulp in de buurt, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanaf september 2023 we de deelnemende organisaties één voor één in de schijnwerpers via een interview met de initiatiefnemers.  

Het Kiemuur - Tilburg
Focus - Zwolle en Kampen
Stichting Perceval - Amsterdam
Stichting Dalisay - Noord-Holland
De Waterheuvel - Amsterdam 
Gewoon Herstel - Uden
De Hoofdzaak - Noord-Holland
Team ED - Amsterdam
Steunpunt Zelfregie en Herstel Utrecht
Nexus - Zwolle
Out of the Box TV 
Zelfregiecentrum Lisse
Suïcide Preventie Centrum
Vriendendiensten - Deventer
Kompassie - Den Haag
Stadskamer Herstelnetwerk - Doetinchem
Zorgvrijstaat - Rotterdam West
Herstelacademie Haarlem en meer

 

Van enkele deelnemers is een filmpje gemaakt door Out of the Box TV:

Introductiefilmpje MIND & Oranje Fonds
Stjoer Friesland
Mens door Mens Almelo
Haarlem en meer

 

Meer informatie

Heb je vragen over dit programma, neem dan contact op met Greetje Senhorst (greetje.senhorst@wijzijnmind.nl) of Katinka Hellweg (katinka.hellweg@wijzijnmind.nl).

Meer projecten