Focus Zwolle

02 HD Focus Zwollev2

"Het gevoel van betekenis te zijn"

Binnen het programma ‘Herstel Dichtbij- Samen voor Mentale Gezondheid’ werken 30 zelfregie- en herstelorganisaties aan hun ontwikkeling. Deze organisaties bieden ondersteuning, ontmoeting en hulp in de buurt, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. De komende tijd zetten we steeds een organisatie in de schijnwerpers. Deze keer is dat Stichting Focus, die sinds 1995 actief is in Zwolle en Kampen.

Roel Suidgeest (directeur) en Marie-Suzan Venema (projectmedewerker) zijn enkele van de drijvende krachten achter Stichting Focus. “We vinden het belangrijk dat mensen bij ons kunnen ontdekken wat ze willen en kunnen. Dat ze het gevoel (terug)krijgen van betekenis te zijn. Daarom bieden we een grote verscheidenheid aan activiteiten, die allemaal door deelnemers/vrijwilligers zelf geïnitieerd en gefaciliteerd worden. Zo hebben we bijvoorbeeld een kunstatelier, textielatelier, schrijfcafé, lunchroom, winkel, tuin en plantenasiel; voor elk wat wils dus”, vertelt Roel. Marie-Suzan vult aan: “Naast al die activiteiten waar mensen lekker de handen uit de mouwen kunnen steken of creatief bezig kunnen zijn, geven we ook voorlichting, hersteltrainingen en begeleiden we re-integratie, herstel-achter-de-voordeur en sociale bezigheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we ondersteunen bij het huishouden, de boodschappen of administratie van mensen en helpen we bij het vinden van sociale contacten. Op die manier voorkomen we dat ze in een sociaal isolement raken”.

Steun in de rug
Stichting Focus heeft als doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. We zijn er voor iedereen die na een psychose, depressie, verslaving of andere ingrijpende ervaring zijn leven weer op de rit wil krijgen, voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen in een sociaal isolement, voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken en verder voor iedereen die het gewoon leuk vindt om aan onze activiteiten mee te doen. Roel: “We zijn in 1995 opgericht door patiënten en familie van mensen die in de psychiatrische instelling Franciscushof in Raalte behandeld werden. Voor hen fungeerden we als informatie- en steunpunt. Later zijn we naar Zwolle verhuisd en als zelfstandige stichting uitgegroeid tot een zelfregie- en herstelinitiatief voor een bredere groep mensen. We bieden vrije ruimte aan mensen met en zonder ervaringsdeskundigheid om herstelondersteunende activiteiten te organiseren. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid vinden wij heel belangrijk. Daarin onderscheiden we ons van de reguliere hulpverlening.”

Creatief kijken naar wat er wél kan
“Elke bezoeker aan Focus heeft een eigen verhaal. Altijd kijken we naar wat iemand nodig heeft en daar spelen we dan zo goed mogelijk op in”, aldus Roel. “Zo hadden we een dame, die een plek nodig had toen ze uit een opname kwam. Zij leed aan depressies en dwang. Het lukte haar echter niet om zelfstandig van en naar Focus te gaan. Daarop hebben we een pool gevormd van mensen met een auto die haar dagelijks haalden en brachten, zodat ze bij ons in de winkel kon werken. Momenteel is ze weer opgenomen. We onderhouden contact met haar en hopen dat ze na haar opname terugkomt. Ook dan bekijken we weer hoe we haar het beste kunnen bijstaan.”

Marie-Suzan: “Ook een mooi voorbeeld van passende oplossingen zoeken voor iemand is het verhaal van een andere dame. Zij kreeg op latere leeftijd de diagnose autisme en viel uit op haar werk. Bij Focus begon ze als vrijwilliger voor de Voorlichtingspool. Ze wilde zich heroriënteren op de arbeidsmarkt en klopte aan bij onze coördinator re-integratie en participatie. Ze spraken over belastbaarheid, werkomstandigheden en werknemersvaardigheden. Zij werkte aan haar zelfvertrouwen en aan het stellen van realistische eisen aan zichzelf en groeide door tot assistent-coördinator. Deze dame kreeg praktische handvatten op het gebied van planning, verdeling van energie en privé-werkbalans. Nu werkt ze als officemanager bij een ICT-bedrijf en is begonnen aan de bachelor Psychologie aan de Open Universiteit.”

Verbinding via Herstel Dichtbij
“Binnen het programma Herstel Dichtbij werken we aan het ontwikkelen van interne opleidingen tot een leergang ervaringsdeskundigheid. Daarnaast krijgen we steun bij de uitbreiding naar Kampen. Wat ons echt verder brengt zijn de waardevolle gesprekken met collega’s en deelnemers over herstel en ervaringsdeskundigheid. We zijn ons beter bewust van wie we zijn, hoe onze ervaringsdeskundigheid verschilt van andere contexten en daarmee hoe het opleiden van ervaringsdeskundigen zich onderscheidt. Er is sprake van verbinding op verschillende niveaus en we hebben nauwere contacten met zusterorganisaties. Dat alles maakt dat onze droom steeds dichterbij komt: oprechte menselijkheid in de samenleving”, aldus Roel.

www.focuszwolle.nl