Programma Regie in de Regio

RegieInDeRegio-1

Meer mogelijkheden voor persoonlijke groei, herstel en participatie. En dat dichtbij huis. Om dit te bereiken zijn veel taken vanuit het Rijk doorgeschoven naar gemeenten. Maar het bieden van gerichte ondersteuning lukt alleen met de stem en actieve inbreng van degenen om wie het gaat: mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Om die inbreng stevig te verankeren op lokaal en regionaal niveau hebben we het programma Regie in de regio opgezet.

Doelen

  • Versterking van de lokale en regionale belangenbehartiging in alle centrumgemeenten;
  • Versteviging van de relaties tussen cliënten- en familievertegenwoordigers en gemeenten, zodat er bij de beleidsontwikkeling meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • Ondersteuning en ontwikkeling van herstelacademies en zelfregienetwerken, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid overal in Nederland de ruimte hebben hun leven weer op te pakken.

Rondje regio’s

Rode draad van al deze projecten is verbinding. Want juist door intensievere onderlinge afstemming, bundeling en samenwerking winnen lokale en regionale cliënten- en familieorganisaties aan slagkracht. Inmiddels hebben we een ‘rondje regio’s’ gemaakt om te inventariseren wat er overal speelt. Daarnaast zijn van Zwolle tot Zeeland uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor ontmoeting en bundeling van ‘voor-en-door-cliënten-initiatieven’. Zo proberen we overal in het land voorwaarden te scheppen voor de vorming van nieuwe regionale netwerken waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid weer kunnen meedoen. Hierdoor hebben we nu met achttien gemeenten afspraken kunnen maken over meer structurele samenwerking met lokale of regionale cliënten- en familieorganisaties.

Rapport IPW over de toegevoegde waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Deze initiatieven, werkzaam in het sociaal domein, moeten elk jaar weer worstelen voor hun voortbestaan. Om een duurzame financiële basis te garanderen is het van belang de waarden beter over te brengen op financiers en andere stakeholders. Het rapport "De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven, om te vertellen, uit te drukken en te ervaren" biedt 3 methoden om die waarde duidelijk te maken. Met een KBA-Tool kan ieder initiatief zelf Kosten- en Batenposten en een Return-On-Investment (ROI) berekening maken.

Download hier het rapport
Download hier de KBA-Tool 
Couleur Locale: inspiratieboekje zelfregie- en herstelinitiatieven
Bekijk hier de infodoc van Out of the box TV over vier zelfregie- en herstelinitiatieven

Doe en denk mee!

De inbreng van actieve mensen, sleutelpersonen en organisaties is onmisbaar voor dit programma. Alleen zo kunnen we in regio’s en gemeenten samen een gezamenlijk en breed gedragen agenda opstellen van zaken die cliënten het belangrijkste vinden. Wil jij meebepalen wat er op de agenda komt voor jouw regio? Laat het ons weten!

Contact

Regionale organisaties zijn te vinden in de MIND Atlas: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas.

Wil je meer weten over dit programma of een van de projecten? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Ondersteuning Cliënten- en familieparticipatie: Jenny de Jeu (jenny.dejeu@wijzijnmind.nl)
Herstelacademies / Zelfregienetwerken: Sonja Visser (sonja.visser@wijzijnmind.nl) en Greetje Senhorst (greetje.senhorst@wijzijnmind.nl / 06-1965742)
Taskforce GGZ: Greetje Senhorst, greetje.senhorst@wijzijnmind.nl, (06-1965742)

Meer projecten