Naasten in kracht

Officiële foto Naasten in kracht niet voor andere doeleinden gebruiken

Hoe ondersteun je je partner, kind, ouder, broer of zus die worstelt met een psychisch probleem – zonder er zelf aan onderdoor te gaan? Door veranderingen in de zorg staan steeds meer naasten voor die vraag.

Staan blijven en steun bieden

Een depressief familielid doet natuurlijk een heel ander beroep op je dan een familielid met ADHD of autisme. Maar voor alle naasten die iemand met psychische problemen ondersteunen geldt dat zij een goede balans moeten vinden tussen steun bieden en zelf staande blijven. Natuurlijk wil je er zijn voor die ander. Maar je moet tegelijkertijd ook genoeg tijd en ruimte nemen voor jezelf om dat waar te kunnen maken. Voor veel naasten is dat - juist door hun grote persoonlijke betrokkenheid - een zoektocht.

Online toolkit

Tien landelijke cliënten- en familieorganisaties werken in het driejarig project ‘Naasten in kracht’ aan een nieuwe, interactieve online toolkit die jou als naaste informatie, ervaringen en ondersteuning biedt. Naasten in kracht is een initiatief van de gezamenlijke cliënten/familieorganisaties in de ggz – en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van VWS.
 
Om ervoor te zorgen dat de toolkit goed aansluit bij vragen en behoeften van naasten wordt in 2016 voorbereidend literatuuronderzoek gedaan. Er worden experts op het gebied van psycho-educatie en digitale zorg geïnterviewd. En er worden in totaal 9 focusgroepen gehouden bij naasten.

Tot nu blijkt hieruit dat zij vooral vragen hebben over:

  • de oorzaken en het verloop van de psychische problemen van hun naaste;
  • de beschikbare mogelijkheden voor hulp, behandeling en zorg;
  • lokale en regionale steunpunten waar zij zelf terecht kunnen voor steun, informatie en advies;
  • en allerlei juridische zaken op het gebied van (langdurig) ziekteverzuim, ontslag, studievertraging etc.

Psycho-educatie en ervaringsverhalen

Om naasten een antwoord te bieden op bovenstaande vragen, zal de toolkit worden voorzien van informatie, psycho-educatie en ervaringsverhalen. Verder zal die interactief worden opgezet, zodat je als naaste ook je eigen kennis en inzicht kunt toetsen en je nieuwe vaardigheden kunt eigen maken.

In 2017 vindt – in overleg met een klankbord- en expertgroep – de inhoudelijke en technische vertaalslag plaats. Zo moet er eind 2018 een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk instrument klaar zijn, dat je kunt gebruiken om zelf overeind te blijven én om je familielid gericht te ondersteunen bij zijn of haar herstel.

Contact

Wil je meer weten over dit project? Mail dan met projectleider Marloes Martens, m.martens@rescon.nl

Meer projecten