Naar de huisarts met psychische klachten... en dan?

41755935_s

De huisarts is vaak een eerste zorgverlener waar je naartoe gaat als je psychische klachten ervaart. Voor patiënten en hun familie en naasten is passende hulp en ondersteuning van de huisarts dan ook van groot belang. Maar waar vind je vervolgens aanvullende informatie als patiënt of als naaste? Met deze vragen in gedachten hebben we op onze website een speciale themasite ‘Naar de huisarts’ gemaakt: wijzijnmind.nl/thema/naar-de-huisarts. De informatie op deze site is handig voor patiënten en hun naasten, maar óók voor huisartsen en POH GGz. De pagina biedt veel aanknopingspunten en praktische tips om patiënten snel in contact te brengen met zelfmanagementtools en cliënten- en familieorganisaties voor bijvoorbeeld lotgenoten-contact en ondersteuning.

Wat vind je zoal op de site ‘Naar de huisarts’?
• Uitgebreide informatie over ziektebeelden
• Verwijzing naar cliëntenorganisaties voor informatie, zelfhulp en lotgenotencontact
• Tips om klachten te verlichten, bijv. via eHealth
• Tips voor herstel en ondersteuning
• Informatie over medicijnen bij psychische klachten
• Wat te doen bij een crisissituatie
• Hulp bij jou in de buurt (via de MIND-Atlas)

Voor familie en naasten
Een psychische klacht treft meestal niet alleen de patiënt, maar heeft ook gevolgen voor zijn of haar familie en naasten.
‘Naar de huisarts’ biedt familie en naasten o.a.:

  • Tips om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de situatie van een vader, moeder, kind of partner met psychische problemen
  • Verwijzingen naar andere handige sites met informatie en ondersteuning, zoals bijv. naar familieorganisaties
  • Adviezen over hoe je als mantelzorger overbelasting kunt herkennen / voorkomen
  • Tips om je sociale netwerk om steun te vragen.

Voor huisartsen en POH GGz
Als zorgverlener wil je zoveel mogelijk doen om je patiënten snel en doeltreffend zorg te bieden en ze op weg te helpen naar ondersteuning en herstel. De MIND-site ‘Naar de huisarts’ biedt veel relevante informatie vanuit cliënt- en familieperspectief; heel herkenbaar voor patiënten en hun naasten. Dus is het raadzaam hen te wijzen op het gemak van de op de site aanwezige:

  • praktische zelfhulptools
  • achtergrondinformatie voor patiënten over het gebruik van medicatie voor psychische klachten
  • mogelijkheden voor ondersteuning bij mantelzorgtaken (Zo staat er bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘Aandacht voor thuis’ gerichte informatie om overbelasting te voorkomen)
  • link naar een overzicht van alle cliënten- en familieorganisaties, herstelacademies en zelfregiecentra in Nederland: wijzijnmind.nl/mind-atlas

 

Meer nieuws