Aandacht voor Iedereen

aandacht voor iedereen 2

Sinds 2015 moet je voor zaken op het gebied van ondersteuning en participatie bij de gemeente zijn. Bijvoorbeeld als je door psychische problemen behoefte hebt aan begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf of beschermd wonen.

Nieuwe doelgroepen voor gemeenten

Op zich biedt deze verschuiving van taken naar gemeenten kansen, omdat hulp op het gebied van herstel, zelfregie en participatie nu dichterbij huis wordt geregeld. Voorwaarde is wel dat gemeenten hierbij aandacht hebben voor iedereen – dus ook voor jongeren en volwassenen die door hun psychische problemen niet zo snel van zich laten horen.
 
Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI) is bedoeld om deze doelgroepen nadrukkelijk in beeld te brengen bij gemeenten. Hierbij werken Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform, Ieder(in), Zorgbelang Nederland en Koepel Wmo-raden nauw met elkaar samen.

Doelen

Het programma heeft drie centrale doelen:

  • het bundelen en versterken van lokale belangenbehartiging, Wmo-raden en cliëntenraden, zodat zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders;
  • het informeren van gemeenten, zodat zij beter in staat zijn om hun Wmo-beleid af te stemmen op de ervaringen en behoeften van alle burgers met zorg-, ondersteunings- en participatievragen;
  • het monitoren van de effecten van de nieuwe wetgeving voor cliënten en mantelzorgers. 

2016 - 2017

In 2016-2017 is het programma Aandacht voor iedereen vooral gericht op het betrekken van kwetsbare burgers bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. Verschillende groepen worden hierbij gestimuleerd om duidelijk te maken welke vragen en thema’s voor hen belangrijk zijn.

Ervaringen delen en kennis ontwikkelen

Alle ervaringen op lokaal niveau worden gebundeld en teruggekoppeld aan de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Daarnaast bieden we het ministerie van VWS en de Verenging van Nederlandse Gemeenten adviezen voor het oplossen van uitvoeringsproblemen bij veranderingen in het sociale domein.

Heb je een WMO-adviseur nodig? AVI heeft 25 Adviseurs Versterking WMO die je graag te woord staan. 
Nieuwsbrief ontvangen of teruglezen? Je vindt ze op de website van Aandacht voor Iedereen. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer weten?

Op aandachtvooriedereen.nl vind je meer informatie over dit programma met nieuwsbrieven, kennisdossiers en handreikingen.

Meer projecten