Aan de slag met het VN-verdrag

16113415_s

In 2016 is het VN-Verdrag voor mensen met een handicap en/of met een psychische kwetsbaarheid geratificeerd door de Nederlandse Overheid. Het Verdrag heeft simpelweg als uitgangspunt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden vanwege het feit dat zij gehandicapt en/of psychisch kwetsbaar zijn. De wereld is van iedereen; als mensen drempels voor participatie ervaren dan heeft de samenleving de plicht om deze weg te nemen. Het Verdrag gaat over wonen, werken, onderwijs, vrije tijdsbesteding, zorg, etc.. Het Verdrag stelt ook dat het gebruik van dwang, vanwege de handicap of kwetsbaarheid, niet is toegestaan. 
 
Het Verdrag maakt voor eens en altijd duidelijk dat participatie, een menswaardige bejegening, geen liefdadige gunst is, maar een grondrecht. Dit uitgangspunt versterkt de positie van burgers met een handicap, met een kwetsbaarheid. Iedereen hoort erbij, een ieder doet er toe.
 
Op landelijk niveau werken de volgende 5 organisaties van mensen met een handicap, een kwetsbaarheid al meerdere jaren intensief samen. Het gaat hierbij om Ieder(In), Coalitie voor Inclusie, LFB, Per Saldo en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Samen vormen zij de Alliantie voor het VN-Verdrag. Eerst richtte de Alliantie zich op het stimuleren van de Overheid om het VN-Verdrag te ratificeren. Vanaf 2016 werkt de Alliantie aan de implementatie van het VN Verdrag samen met het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het bedrijfsleven. 
 
Vanuit MIND is Steven Makkink de contactpersoon: steven.makkink@wijzijnmind.nl
 
"Niets over ons, zonder ons!"; is het belangrijkste uitgangspunt bij de implementatie van het VN-Verdrag. Vanuit de Alliantie, vanuit MIND geven we daar voluit inhoud aan. 

Aanvullende links en informatie
VN-verdrag en ervaringsdeskundigheid
Vertelpunt: deel hier je ervaringsverhaal met de VN
 

Meer thema's