Goed nieuws over uitvoering van VN verdrag Handicap

240219 Beeld nieuws VN verdrag handicap

Minister Helder (VWS) heeft de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap gepubliceerd. Met deze strategie bouwen we aan een inclusieve en toegankelijke samenleving voor iedereen.

Doelstellingen uit verdrag

De overheid verbindt zich met deze Nationale strategie aan het doel dat Nederland in 2040 een samenleving is waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. De doelstellingen uit het verdrag gaan over toegankelijkheid, gelijke rechten, eigen regie en bestaanszekerheid.

Lobby MIND en IederIn

De nationale strategie is ontwikkeld met verschillende partijen, waaronder ook mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Het besluit om deze strategie vast te leggen werd echter een aantal keren verschoven. MIND en IederIn hebben gelobbyd bij Kamerleden om de minister te vragen om meer vaart te maken met het vaststellen van de strategie. De Kamerleden Krul (CDA) en Westerveld (Groenlinks/PvdA) hebben op 25 januari een motie in deze strekking ingediend en die is bijna kamerbreed aangenomen.

Stap één: een werkagenda

De eerste stap is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. MIND kijkt ernaar uit om hierbij van betekenis te zijn.

Meer nieuws