PG werkt samen

MIND is niet meer werkzaam op dit project. Kijk voor alle actuele projecten op onze overzichtspagina.

Samenwerking koepels

Mensen met een ziekte, beperking of kwetsbaarheid hebben vaak dezelfde belangen. Bijvoorbeeld als het gaat om kwalitatief goede zorg. Of om het krijgen van eerlijke kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom werken MIND Landelijk Platform, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland als drie grote koepelorganisaties ('PG werkt samen') intensief samen. Gezamenlijk kunnen wij de stem van iedereen die te maken heeft met een ziekte, beperking of kwetsbaarheid sterker laten klinken. 

Drie onderdelen

We richten ons binnen het programma op de volgende drie terreinen, die voor jou als cliënt/patiënt belangrijk zijn:
 
Signaal en advies
Jouw ervaringen met hulpverleners en zorginstellingen zijn essentieel om de gezondheidszorg verder te kunnen verbeteren. Daarom hebben we een panel en doen we meldacties om ervaringen van cliënten en signalen over misstanden te registreren en te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet alleen om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook als inhoudelijke onderbouwing bij onze belangenbehartiging en politieke lobby. Daarnaast zoeken we hoe we gezamenlijk de informatievoorziening, advisering en juridische ondersteuning (verder) kunnen verbeteren. Zo weet je als cliënt of naaste beter de weg, sta je sterker, en krijg je waar je recht op hebt.
 
Kwaliteit
Om de kwaliteit van de zorg zo gericht mogelijk te verhogen, heeft ‘PG werkt samen’ met cliënten een lijst opgesteld van 20 onderwerpen die zij het allerbelangrijkst vinden. Met succes: de ‘PG Top 20’ werd in 2014 opgenomen in de meerjaren-agenda van het Zorginstituut Nederland. Deze onderwerpen worden nu uitgewerkt. Hierdoor komen er nieuwe hulpmiddelen, screeningsinstrumenten, multidisciplinaire zorgstandaarden en richtlijnen beschikbaar. Zo worden jouw prioriteiten dus heel concreet vertaald om de zorg verder te verbeteren. 

Alle producten van PG werkt samen - Kwaliteit en de PG top 20 vind je hier
 
Participatie
Gelijke kansen, rechten en plichten voor mensen met en zonder beperking, daar gaat het om bij participatie. Zodat je net als iedereen kunt meedoen met werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarnaast is het belangrijk dat je een woning hebt, die aansluit bij jouw behoeften, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Maar om sturing te kunnen geven aan je toekomst is het ontwikkelen van vaardigheden en van je talenten een belangrijke voorwaarde. Daarom wordt binnen het terrein van participatie ook gewerkt aan onderwijs en talentontwikkeling voor ieder kind. Zodat de beperking van een kind het niet op een achterstand zet en het gelijke kansen krijgt als ieder ander. ‘PG werkt samen’ spant zich in om op alle drie de gebieden – werken, wonen en onderwijs – verbeteringen te realiseren op basis van wat jij belangrijk vindt om erbij te horen en net als iedereen mee te kunnen doen.

Lees meer over wonen

Meer projecten