PGWS - producten kwaliteit

Producten PG werkt Samen

De patiënten- en cliëntenkoepels in Nederland (Patiëntenfederatie Nederland, Iederin en MIND Landelijk Platform) werken aan 20 projecten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De hieruit ontstane 'PG Top 20' is aangeboden aan de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft de PG Top 20 overgenomen als Meerjaren agenda 2013 – 2014.

Producten PG top 20

Geboortezorg:
Cliëntperspectief integrale geboortezorg

Individueel Zorg- en Leefplan (IZP):        
Verslag conferentie 23 juni 2015 “Op weg naar een cliëntgericht Individueel Zorg- en Leefplan
Model voor een cliëntgericht zorg/leefplan 2015 (Vilans)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een integraal zorgplan (Vilans)
Toetsingscriteria IZP
Plan van aanpak IZP

Dementie:
www.10vragenbijdementiezorg.nl

Kinderen als doelgroep:
www.kindenziek.nl
Handleiding Digitale patiënteninformatie tool
Bouwstenen beschrijving ontwikkeling criteriasets
Bouwstenen beschrijving ontwikkeling '10 vragen format'
Stroomdiagram Kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen, wanneer wel/niet

Informatieoverdracht in de keten:
Kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de (kwetsbare) ouderen

Leefstijl:
Leefstijlkaart 'Gezond leven, u kunt het ook; uw huisarts kan u helpen' 
Filmpjes met tips voor een gezonde leefstijl

Onbegrepen gedrag:
Notitie Preventie en aanpak van onbegrepen gedrag van mensen met een verstandelijke beperking
Checklist voor verwanten bij preventie en aanpak van onbegrepen gedrag

Leven met kanker:
Zorgpad MEN1 syndroom, informatie voor patiënten
Format transmuraal zorgpad MEN1
Generiek format transmuraal zorgpad (niet-tumor specifiek)

KOPP/KVO:
Module KOPP en KVO

Mondzorg (kwaliteitscriteria):
Kwaliteitscriteria Mondzorg generiek
Kwaliteitscriteria Mondzorg voor ouderen
Kwaliteitscriteria Mondzorg voor mensen met een psychische achtergrond
Kwaliteitscriteria Mondzorg voor mensen met een beperking

Mondzorg (overige producten):
Informatiekaart 'Denk mee, praat mee en doe mee voor goede mondzorg' voor ouderen
Checklist Mondzorg voor cliëntenraden 
Poster Mondzorg voor mensen met een psychische achtergrond
Infographic 'Hou je mond gezond' voor mensen met een beperking

Diagnostisch traject:
Brochure Goed geholpen
Handreiking bij brochure Goed geholpen

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en Dissociatieve stoornis (DISS):
Verkenning Kwaliteitsinstrument Dissociatieve Stoornissen (samenvatting)
Kwaliteitscriteria VCT

Kinderen met Obesitas:
Filmpje 'Overgewicht? Zo wordt het een stuk lichter'
Kwaliteitscriteria zorg voor jongeren met obesitas (BMI > 30)

Kinderen met voedingsproblemen:
Oriëntatiehulp
Oriëntatiehulp samenvatting
Brochure Voedingscriteria

Beroerte (CVA):
Eindrapport implementatie patiëntenversie CVA/TIA

Hartfalen:
Hartfalen bijlage individueel zorgplan

Implementatie zorgstandaard Astma/COPD:
Website Astmakids, patiëntenversie voor kinderen van 6 - 12 jaar
Digitale patiëntenversie Zorgstandaard Astma bij volwassenen 
Digitale patiëntenversie Zorgstandaard COPD 
Digitale patiëntenversie Zorgstandaard Astma bij kinderen en jongeren - informatie voor ouders 

Kwaliteit van bestaan:
Gesprekskaart
Placemat

Producten Gehandicaptenzorg:
Gesprekskaart
Placemat
Stappenplan bespreken filmpje
Filmpje

Artikelen:
- Kwaliteit van bestaan
- Kwaliteit van zorg

Producten ggz: 
Gesprekskaart
Placemat
Stappenplan bespreken filmpje
Filmpje

Producten Ouderenzorg:
Gesprekskaart
Placemat
Stappenplan bespreken filmpje
Filmpje

Overige producten

2015 - 2016: 
http://www.participatiekompas.nl/praktijkvoorbeelden/pg-werkt-samen-ii-afgerond 
Samenvatting van de in deze periode uitgevoerde projecten en producten

2017 - 2018:
Rapport criteria Eerstelijnsverblijf
Programma van eisen voor de cliëntenversie van kwaliteitsstandaarden
Parelproject 'WegWijs' - interview met de initiatiefnemers Dwayne Meynckens en Paul Ulrich​​​ 
Parelproject 'Wat er toe doet' - interview met Inge van den Broek van Harteraad
Artikel 'Van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg' (Corina de Feijter)
Infographic Onderweg naar zelfregie en herstel
Inspiratiedossier Burgers in beeld (Vilans)

Verslagen Spotlightbijeenkomsten 2016 - 2017 - 2018
- oktober 2016 'Waarde-vol leven'
- februari 2017 'De kracht van familie en naasten'
- juni 2017 'Samen beslissen in de praktijk'
- december 2017  Herstel: 'ermee leren leven?'
- e-magazine 'In de spotlight': alle spotlightbijeenkomsten 2016-2018 gebundeld in een online magazine

Artikelen n.a.v. rondetafelbijeenkomsten in WMO Magazine 2016 - 2017:
Artikel over persoonlijk plan 'Veel fans, weinig gebruikers; hoe kan dat?'
Artikel over eerste contact met gemeente 'Elk keukentafelgesprek biedt kansen'

Jaarverslagen PG werkt samen - Kwaliteit:
Jaarrapportage 2014
Jaarrapportage 2015
Jaarrapportage 2016
- Jaarrapportage 2017

Meer informatie:
Overzicht PG Top 20-projecten                                                
Brochure 20+ toppers