MIND in beweging

th

Met MIND willen we ervoor zorgen dat mensen met psychische problemen en hun naasten er voortaan niet meer alleen voor staan. We staan open voor iedereen en richten ons op contact en ontmoeting; bij jou in de buurt, bij al onze lidorganisaties, via onze telefonische hulplijnen, via internet en in ons hoofdkantoor in Amersfoort. Op dit moment wordt er volop gebouwd aan MIND, dus is het goed mogelijk dat je nog niet alles direct kunt vinden wat je zoekt. Vraag er dan naar en voel je uitgenodigd om mee te bouwen aan MIND als beweging.

Bewegen

Bewegen is in actie komen vanuit het hoofd en het hart. Op deze manier verleg je grenzen. Dat levert positieve energie op. Die positieve energie willen we binnen MIND graag benutten. Deze samenwerking gaat verder dan puur en alleen kennis- en informatie delen. Het kan ook leiden tot gezamenlijke acties, fondsenwerving, projectontwikkeling, krachtenbundeling en belangenbehartiging. De motor van de MIND-beweging zijn de ervaringen van mensen die te maken hebben met psychische problemen. 

Ontmoeten en verbinden

Fysieke ontmoeting biedt eveneens een belangrijke basis voor goede samenwerking. Door de gemeenschappelijke huisvesting in het Huis van de Gezondheid wordt een open en gratis toegankelijke ontmoetingsplek gecreëerd voor mensen en organisaties. Het lichte en sfeervolle ontmoetingscafé, het restaurant, de vergaderfaciliteiten en flexibele werkplekken: iedereen is altijd welkom bij MIND. 

Activiteiten

Om MIND als beweging ook inhoudelijk te versterken organiseren we ook scholings- en intervisiebijeenkomsten voor medewerkers en achterban. Dit moet leiden tot:

  • Ontmoetingen (landelijk en regionaal) tussen MIND-medewerkers, aangesloten organisaties, cliënten en naasten waardoor de MIND-beweging vorm krijgt
  • Inzicht en standpunten (zorg, welzijn, politiek, regio) uitgaande van ervaringskennis 
  • Methode van scholing- en intervisie waarmee MIND-cultuur wordt bereikt en geborgd.

Meer weten?

Informatie over 'Op reis met MIND' (koffertje) vind je hier

Wil je meer weten over dit onderwerp? Mail je vraag dan aan Bert Stavenuiter: bert@ypsilon.org  

Meer projecten