Nieuwe landelijke agenda om suïcide te voorkomen

Op 28 januari heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS samen met tal van maatschappelijke organisaties uit onder andere het onderwijs, de zorg en het sociaal economisch domein, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Gezamenlijk trekken zij op om zelfdoding zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. MIND is een van de deelnemers en is verheugd met de aftrap.

Maatschappelijke organisaties bundelen krachten: ‘Elke zelfdoding is er één te veel’

Deelnemende organisaties zijn de Nederlandse GGZ, NIP, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland. 113 is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken wint suïcidepreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfdoding is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn. Participanten in de Landelijke Agenda committeren zich aan diverse activiteiten gericht op het wegnemen van het taboe op suïcidale gedachten, training om deze gedachten te adresseren, acties in de wijk, op school en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Centraal staan de doelgroepen jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden.

MIND zet haar expertise in om zelfdoding te voorkomen

Onder mensen met psychische klachten komt suïcide helaas meer dan gemiddeld voor. MIND spant zich daarom al jaren in voor het terugdringen van suïcide, op beleidsniveau in verschillende netwerken en het geven van voorlichting aan onze achterban. In de Landelijke Agenda gaan we onze expertise inzetten als trekker van een aantal concrete projecten gericht op jeugd, de inzet van ervaringsdeskundigheid en passende voorlichting via social media. De MIND Young Academy, die zelf ook uit jongeren bestaat, zal samen met Diversion en STORM het lesprogramma over suïcide op scholen gaan uitrollen. Ervaringsdeskundigheid en samenwerking met naasten gaan we bevorderen in de ggz, in de jeugdhulp en in de wijk. Dit willen we zo laagdrempelig als mogelijk doen, denk bijvoorbeeld aan inloopcentra voor en door de mensen om wie het gaat.

De staatssecretaris en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties tekenden de Landelijke Agenda tijdens een online talkshow op 28 januari. Deze is terug te kijken op www.113.nl/samen.

Praten over zelfdoding kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Mensen kunnen ook contact opnemen met MIND Korrelatie.
 

Meer nieuws