WegWijs in de ggz

1929953_S

WegWijs in de ggz: Een methodiek om keuze-informatie via websites te verbeteren

Stel: Je (naaste) loopt al een tijd te zoeken naar passende hulp. Het internet overspoelt je met informatie. De keuzes zijn divers. Je kent jezelf/naaste, je weet wat je (naaste) nodig hebt, maar je vindt maar niet de juiste hulpverlenende instantie. Waar begin je? Wat doe je? Hoe maak jij onderscheid?
 
Voel je de druk? Keuzestress? Welkom in de schoenen van een willekeurig persoon die zoekt naar de juiste hulp. Het is niet ongewoon dat zij door de veelheid aan keuze-informatie door de bomen het bos niet meer ziet. Ben je je daar als patiëntenorganisatie, cliëntenraad, familieraad of aanbiedende zorgorganisatie van bewust? Denk je te helpen én help je daarmee ook écht? Wat doe je om een passende keuze voor (hoog-)specialistische zorg te faciliteren? Hoe ga je als patiëntenorganisatie, cliëntenraad of familieraad daarover in gesprek met communicatie- en beleidsmedewerkers van zorgorganisaties?
 
Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging (h)erkenden dit probleem vanuit hun achterbannen en die van collega-organisaties: er is te weinig keuze-informatie beschikbaar die antwoord geeft op de vragen die de cliënten hebben. Zij ontwikkelden samen met achterbanorganisaties van MIND Landelijk Platform een checklist en handzame methode met informatie over het behandel-, ondersteunings- of zorgaanbod voor patiënten en naasten. Het helpt informatie te structureren vanuit cliëntenperspectief en aan laten sluiten bij informatiebehoefte van de doelgroep. Dit heet de WegWijs-methodiek in de ggz. We delen graag onze kennis over de WegWijs-methodiek via deze pagina.

De producten uit WegWijs in de ggz zijn ontwikkeld om cliënten- en naastenorganisaties, cliëntenraden, familieraden en zorgaanbieders te helpen om informatie over zorgaanbod beter aan te laten sluiten bij wat cliënten belangrijk vinden. Goede informatie helpt bij het maken van een keuze voor passende zorg. In de projecten van WegWijs hebben we ons met name gericht op verbetering van websites van zorgaanbieders, maar de inhoud kan ook gebruikt worden om informatie over het zorgaanbod op andere plekken te verhelderen, zoals bij keuzehulpen of kwaliteitsstandaarden.

Benieuwd naar de mensen achter de WegWijs methodiek? Klik hier voor het interview! 

Wil je graag meer weten over de WegWijs-methodiek, neem dan contact op met Dwayne Meijnckens via dwayne.meijnckens@wijzijnmind.nl.
 

Eindproducten WegWijs 1.0 (2016)

Aanbevelingen cliëntgerichte informatievoorziening voor communicatieprofessionals;
Rapport kwaliteit van websites;
Presentatie WegWijs NVvP Congres
 

WegWijs 2.0 (2018)

Na WegWijs 1.0 uit 2016 is het goed te kijken in hoeverre WegWijs effect heeft gehad en wat er nodig is om WegWijs verder te brengen. Er is gekeken wat er is gedaan met de adviezen aan expertisecentra uit 2016 en er is gekeken of WegWijs ook opgaat voor andere aandoeningen binnen de ggz en daarbuiten. Uit deze ervaringen zijn de belangrijkste lessen gehaald om WegWijs te kunnen verduurzamen. Er is gewerkt aan een beschrijving van de WegWijs-methode, zodat cliënten- en naastenorganisaties WegWijs zelf verder kunnen brengen.

Eindproducten WegWijs 2.0 (2018)

Werken met WegWijs (voor cliënten- en naastenorganisaties);
Toolkit 'Werken met WegWijs';
Inhoudelijke rapportage WegWijs 2.0

Benieuwd naar de aanpak van om de bruikbaarheid van de WegWijs-methodiek te testen? Je ziet het in deze film van 3 minuten.
 

Meer projecten