Crisiskaart

crisiskaart nw

Wat is een crisiskaart?

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. De kaart geeft informatie hoe je kunt handelen in een crisissituatie, welke contactpersonen geïnformeerd moeten worden en hoe de kaarthouder geholpen wil worden. De Crisiskaart is de samenvatting van een crisisplan, dat wordt opgesteld op het moment dat iemand helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een (psychische) crisis raakt. Het kaartje is er voor iedereen die ooit een crisis heeft meegemaakt of bang is er ooit (weer) een mee te maken. 

Waarom een crisiskaart?

Het doel van de Crisiskaart is om op het moment dat iemand in (psychische) crisis is, díe hulp te kunnen bieden die de situatie minder heftig maakt en het herstel kan versnellen. In praktijk blijkt dat het opstellen van het achterliggend plan dragers van een crisiskaart meer inzicht geeft in hun eigen situatie en daarmee crisissituaties ook kan helpen voorkomen. De kaart geeft veel mensen een geruststellend gevoel, waardoor ze weer durven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 

Hoe ziet een crisiskaart eruit?

Crisiskaarten kunnen iets verschillen in uiterlijk (kleur en organisatielogo), afhankelijk van de organisatie waar hij is gemaakt. Opgevouwen zijn ze allemaal niet groter dan een bankpasje. Belangrijk is te letten op het Crisiskaartlogo, zoals de afbeelding hieronder laat zien. Als dit logo er op staat én de kaart niet ouder is dan 1,5 jaar, mag je er op vertrouwen dat de gegeven informatie actueel en betrouwbaar is. 

crisiskaart nw2

Uitrol Crisiskaart in Nederland

De Stichting Crisiskaart Nederland zet zich al geruime tijd in voor een structurele implementatie van de Crisiskaart in Nederland. De stichting verspreidt het gedachtengoed van de Crisiskaart en verstrekt kwaliteitskeurmerken aan regionale crisiskaartprojecten. Sinds 2017 werkt MIND samen met de stichting en het Schakelteam voor personen met verward gedrag aan het project ‘Landelijke uitrol Crisiskaart’. Vanuit dit project verspreiden we kennis over de Crisiskaart, stimuleren wij Crisiskaartprojecten en professionaliseren wij de inzet van de Crisiskaart. Met als doel om iedereen die daar baat bij kan hebben de mogelijkheid te bieden een Crisiskaart te maken.

Informatie
Meer informatie over de Crisiskaart is te vinden op www.crisiskaart.nl. Daar vind je ervaringsverhalen en downloads van voorbeeldkaarten, flyers en achtergrondinformatie. In opdracht van het project Uitrol Crisiskaart is een maatschappelijke effectenanalyse uitgevoerd. Een samenvatting daarvan is ook via de site vindbaar.

Er is ook een filmpje beschikbaar over hoe het opstellen van een Crisiskaart in zijn werk gaat.

Vragen? Stel ze via info@crisiskaart.nl of vraag ernaar bij een regionale organisatie bij jou in de buurt: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

Meer projecten