Kiezen in de ggz

83229230_m

3210-kiezenindeggz-logo

Vind snel een behandelaar in de ggz

Met de keuze-ondersteunende website Kiezenindeggz.nl kunnen patiënten en verwijzers (zoals bijvoorbeeld huisartsen) gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in hun omgeving. De website geeft informatie over de wachttijd per ggz-aanbieder, per type aandoening (bijvoorbeeld autisme, depressie) en de vergoeding voor een behandeling. Het initiatief sluit aan bij de ambitie van MIND, ZN en het ministerie van VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS zegt hierover: “De website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer.". De NZA zal er op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren, zo heeft het ministerie van VWS toegezegd. 

Kwaliteitsinformatie  
MIND, ZN en het ministerie van VWS streven er naar om zo spoedig mogelijk ook kwaliteitsinformatie te ontsluiten voor de patiënt. “Je wilt als patiënt of naaste ook weten wie een goede behandelaar is. Alle andere informatie over kwaliteit is dus welkom” volgens Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en voorzitter van de stuurgroep van Kiezen in de ggz".

Achtergrond
De website Kiezenindeggz.nl vloeit voort uit de ambitie van het kabinet dat 2016 verklaarde tot “het Jaar van de Transparantie”. De site is ontwikkeld binnen de afspraken van de ggz-sector (Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie) en wordt beheerd en doorontwikkeld door MIND. De website is mede tot stand gekomen door financiering van Zorginstituut Nederland. Kiezen in de ggz is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord GGZ in het kader van verbeteren informatie aan de patiënt. 

Bezoek de website Kiezen in de ggz 

Meer projecten