Kiezen in de ggz

83229230_m

Vind snel een behandelaar in de ggz

Met de website Kiezenindeggz.nl kunnen patiënten en verwijzers (zoals bijvoorbeeld huisartsen) gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in hun omgeving. De website geeft informatie over ggz-aanbieders, het aanbod, de wachttijd en de vergoeding voor een behandeling. 

Waarom Kiezenindeggz.nl?

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang. 

Toenmalig Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zei hierover: “De website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer."

De NZa zal er op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdsgegevens blijven aanleveren, zo heeft het ministerie van VWS toegezegd. 

Het initiatief sluit aan bij de ambitie van MIND, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Achtergrond van Kiezenindeggz.nl

De website Kiezenindeggz.nl vloeit voort uit de ambitie van het kabinet dat 2016 verklaarde tot “het Jaar van de Transparantie”. De site is ontwikkeld binnen de afspraken van de ggz-sector en wordt beheerd en doorontwikkeld door MIND. De website is mede tot stand gekomen door financiering van Zorginstituut Nederland. Kiezen in de ggz is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord GGZ in het kader van verbeteren informatie aan de patiënt. 

Meer projecten