Nieuwsupdate website Kiezenindeggz.nl

logo kiezen ggz nieuw

Kiezen in de ggz is inmiddels ruim een half jaar online. Een resultaat waar wij als projectteam trots op zijn. Stap voor stap wordt ‘de ggz’ transparanter voor de cliënt. In dit nieuwsbericht vind je een korte update over de afgelopen periode en een vooruitblik. 

Wij zijn voortvarend bezig met de doorontwikkeling om Kiezen in de ggz nóg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van verwijzers en hulpzoekers in de ggz. In de komende periode worden daarom een aantal grote onderdelen opgepakt, zie hieronder bij ‘komende ontwikkelingen’. Kiezen in de ggz wordt beheerd door het bureau van MIND. Andere partijen blijven betrokken bij de doorontwikkeling van de website, onder andere via de adviesraad van de website.

Feedback en verbeteringen
In de afgelopen maanden is veel feedback ontvangen van aanbieders. De belangrijkste feedback gaat over de vindbaarheid en het vermelden van de juiste gegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadressen. Meestal is dit snel op te lossen, in een aantal gevallen is er overleg nodig met de zorgaanbieder. Ook zijn er direct kleine verbeteringen gepleegd die vooral gericht zijn op het vergroten van de gebruikersvriendelijkheid, zoals het aanpassen van sommige filterfuncties. Deze aanpassingen maken het vinden van aanbieders makkelijker. Ook kregen we feedback van gebruikers. Hieruit blijkt dat de website in algemene zin in een behoefte voorziet, bijvoorbeeld van cliënten om wachttijden en vergoedingen te vinden en van POH-ggz en zorgbemiddelaars om goed te kunnen verwijzen.

Kiezen in de ggz is voor goede keuze-informatie afhankelijk van diverse bronnen. Inmiddels is ook duidelijk dat de informatie die wij kunnen gebruiken nog moet worden aangescherpt om beter aan de wensen van de bezoekers te voldoen. Er zijn verschillende informatiebehoeftes en wensen in het veld, zoals het kennis nemen van ervaringen van cliënten en cliëntentevredenheid. Deze laatste soort informatie moet echter nog door het veld beschikbaar worden gemaakt, wat nog een flinke uitdaging is. Enkele quotes die wij optekenden vanuit verschillende gebruikers:

  • “Via kiezenindeggz.nl vind ik eindelijk wachttijden van verschillende behandelaren bij mij in de buurt” (cliënt)
  • “Ik heb natuurlijk een eigen netwerk, maar ik gebruik dit als extra sociale kaart” (POH-ggz)
  • “Goed initiatief. Natuurlijk nog in ontwikkeling, maar heel goed” (huisarts)
  • “We hebben een eigen informatiekaart, maar gebruiken Kiezenindeggz.nl om onze klanten van informatie te voorzien” (verzekeraar)

Komende ontwikkelingen en nieuwe sprints deze zomer
De tweede helft van 2019 staat in het teken van doorontwikkeling en verbetering. Om te beginnen is er een aantal zaken vanuit het project in het ontwikkelplan opgenomen voor 2019. Deze worden in de periode van juli tot en met september uitgevoerd. Het volgende wordt toegevoegd aan de site:

  • informatie uit het Kwaliteitsstatuut GGZ
  • de veiligheidsindicatoren uit het Openbaar Databestand
  • procesinformatie.

Al deze informatie wordt toegevoegd aan de pagina die iedere aanbieder op Kiezen in de ggz heeft. Het verbeteren van de vindbaarheid van zorgaanbieders wordt ook in deze periode opgepakt. Over deze onderwerpen is vorig jaar al afstemming geweest met de betrokken veldpartijen, maar ook tijdens de bijeenkomst van de nieuwe adviesraad is hier opnieuw over gesproken. In het najaar zal verdere afstemming plaatsvinden en kijken we vooruit naar 2020.

Samenwerking met veldpartijen voortgezet
Kiezen in de ggz is tot stand gekomen met behulp van een breed scala aan veldpartijen. Die samenwerking wordt voortgezet in de vorm van een adviesraad en inhoudelijke teams op verschillende onderwerpen. Leden van de adviesraad zijn: GGZ NL, P3NL, MEERGGZ, LVVP, Stichting TOPGGZ, NVvP, Mediquest, LV POH GGZ, V&VN, Vektis, ZN en MIND. Voor de publicatie van de informatie uit de ggz-standaarden wordt samengewerkt met de NHG en Thuisarts.nl. En vanzelfsprekend blijft de achterban van MIND betrokken via de lidorganisaties, maar iedereen kan via de website direct feedback blijven geven en suggesties voor verbeteringen doen.

Meer informatie?
Suggesties of wil je meer weten? Mail ons dan via info@kiezenindeggz.nl

Meer nieuws