Nieuwsberichten

Factsheet landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In de wmo is vastgelegd dat iemand die maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig heeft, zich daarvoor bij elke gemeente kan melden. De praktijk...
PG werkt samen - Kwaliteit
De samenwerkende patiënten- en cliëntenkoepels in Nederland werken onder de noemer 'PG werkt samen' aan 20 projecten om de kwaliteit van de zorg te...
Kamer bant stroomstootwapen uit psychiatrische instellingen
In psychiatrische instellingen mag de politie voorlopig geen stroomstootwapen gebruiken. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten. De...
Inbreng MIND in Algemeen Overleg ggz 29 november
Op 29 november vindt het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de ggz. MIND Landelijk Platform vraagt in een brief aan de Vaste Kamercommissie...
Nieuwe acties om wachttijden ggz aan te pakken
Er komen nieuwe acties om lange wachttijden in de ggz aan te pakken. Dat hebben staatssecretaris Blokhuis en de overlegpartners in de ggz afgesproken....
Brief naar Tweede Kamer over toegang tot de Wlz
MIND Landelijk Platform is blij dat het nieuwe kabinet na jarenlang uitstel werk wil maken van het openstellen van de Wet langdurige zorg voor mensen met...
Minder uitkering en veel te weinig werk
De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid...
Opnieuw toename van dwang in de ggz
Uit de gegevens van de Raad van de Rechtspraak blijkt dat in 2016 opnieuw meer dwang plaatsvond. Een slechte toegang en het tekort aan vrijwillige zorg...
Brief naar Tweede Kamer over jeugd-ggz
Op 4 december vergadert de Tweede Kamer over de jeugdhulp. MIND heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd waarin wij oproepen om haast te maken...
Inbreng MIND in Algemeen Overleg ggz 29 november
Op 29 november vindt het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de ggz. MIND Landelijk Platform vraagt in een brief aan de Vaste Kamercommissie...
Voorlopig model verbeteren melding personen met verward gedrag
Mensen in crisissituaties krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Dit kan leiden tot schrijnende situaties voor cliënten en naastbetrokkenen. Het...
Met ROM op weg naar betere kwaliteit en transparantie
MIND hecht grote waarde aan het bevorderen van kwaliteit, transparantie en keuze-informatie in de ggz. ROM is daar een wezenlijk onderdeel van. MIND heeft...