Nieuw beleidskader subsidie patiëntenbeweging 2023

Het ministerie van VWS werkt aan een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de patiëntenbeweging (beoogde ingang per 2023). We praten je kort bij over de ontwikkelingen.
 
VWS is druk bezig met het opstellen van het nieuwe PG-subsidiekader. We hopen dat we binnenkort van VWS het concept ontvangen dat we kunnen consulteren.

Najaar 2021

 • Met de werkgroep met leden hebben we de input voor een aantal gesprekken met VWS voorbereid. Ook organiseerden we in november een ledenraadpleging – over regionalisering, in relatie tot het nieuwe subsidiekader.
 • MIND, de Patiëntenfederatie en Ieder(in) spraken met VWS over diverse thema’s. Denk aan nieuwe toetreders, projectsubsidie en regionalisering.
 • MIND, de Patiëntenfederatie en Ieder(in) sturen in december een brief naar betrokken Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen gestuurd om gerichte aandacht te vragen voor onze inbreng en verzoek om meer financiële middelen. De brief hebben we vergezeld met de Letter of Support. 
 • Het ministerie bereidt een nieuwe versie van het kader voor die binnen het ministerie nog wordt getoetst.
   

Lente en zomer 2021

 • In mei hebben we samen met Ieder(in) en de Patiëntenfederatie schriftelijk gereageerd op het voorstel van VWS voor het nieuwe beleidskader. 
 • XpertiseZorg deed onderzoek naar de regionale patiëntenvertegenwoordiging in Nederland. Lukt het regionaal om een goede stem te organiseren? Bekijk het adviesrapport hier
 • Samen met Ieder(in) en de Patiëntenfederatie spraken we met minister Van Ark.
 • Minister van Ark heeft het adviesrapport van Xpertisezorg aangeboden aan de Tweede Kamer, je vindt het artikel hierover op Skipr hier
 • MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie NL roepen de bewindspersonen van VWS op om de patiëntenbeweging ruimhartiger te ondersteunen, ook financieel: https://mindplatform.nl/nieuws/brede-maatschappelijke-steun-voor-de-patienten-en-gehandicaptenbeweging . De oproep van de koepels wordt gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Die steunbrief voor een ruimhartig kader is naar VWS & informateur Remkes gestuurd. En ook naar Kamerleden.

Nieuw kabinet
De vraag is of het nieuwe kader op tijd in de Tweede Kamer kan worden besproken. Besluitvorming in januari 2022 kan nog ruimte geven voor de invoering van het nieuwe kader in 2023. Lukt dat niet? Dan wordt het huidige kader als overbrugging voortgezet. We hopen binnenkort van VWS te horen wat de haalbaarheid is.
 
Vragen en/of meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten over de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader? Neem dan contact op met Lieke Montagne, coördinator Vereniging, per e-mail 

Meer nieuws