In memoriam: Ton de Vries

tondevries

Op vrijdag 31 december 2021 is Ton de Vries op 92-jarige leeftijd overleden. Ton was tot op het laatst een markant strijder voor de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen.

Hij speelde in het verleden een belangrijke rol bij de Cliëntenbond en de LVT (Landelijke Vereniging Thuislozen). Het ISP (Informatie Steunpunt) in Haarlem was voor hem de basis. Met een team aan vrijwilligers wist men, vaak zonder subsidie, mensen te bereiken die door andere instanties niet of moeilijk bereikt werden. Mensen in de Forensische Zorg, Langdurige Zorg, mensen in armoede en mensen uit andere culturen. Ton deed zelf ook veel aan informele individuele ondersteuning. Voor de vrijwilligers van het ISP is hij altijd een dragende kracht geweest. 

Ton had een treinabonnement waarmee hij door het hele land reisde en overal wees op het belang van goede sociaal-maatschappelijke condities. Ook bij MIND was hij op een vasthoudende, prikkelende en eigen wijze present.
Hij zal gemist worden. 

Wij wensen zijn vrouw Karin en de andere nabestaanden veel sterkte.

Meer nieuws