Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen met complexe hulpvraag

action-adult-affection-339620

Minister De Jonge heeft medio juli de lang verwachte brief over onafhankelijke cliëntondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. De extra gelden die dit kabinet uittrekt aan cliëntondersteuning zullen voor een belangrijk deel ten goede komen aan kwatsbare burgers met een complexe hulpvraag die zelfstandig moeilijk hun weg kunnen vinden in de wereld van zorg en welzijn. Onder hen in ieder geval dak- en thuislozen en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Naast betere cliëntondersteuning voor specifieke groepen ziet minister De Jong nog een aantal opgaven. Hij wil meer inzicht in de behoeften aan cliëntondersteuning én in het aanbod. En hij wil cliëntondersteuning dicht bij de toegang van zorg en ondersteuning organiseren. Het idee om één centraal loket voor cliëntondersteuning te maken wijst hij af. Op allerlei verschillende plekken moet cliëntondersteuning aangeboden kunnen worden, ook op school, bij het UWV-loket of bij een inloopvoorziening. Ten slotte wil de minister dat er meer aandacht komt voor cliëntondersteuning in de curatieve zorg.

Hoewel het veel te lang geduurd heeft voordat het kabinet met deze plannen komt, is MIND wel positief over de inhoud ervan. Het biedt voldoende kansen om cliëntondersteuning te versterken en te vernieuwen voor mensen met ernstige psychische problematiek. MIND zal daar zelf het voortouw innemen in het kader van de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast biedt het beleid aanknopingspunten om onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten bij de overgang van een klinische opname naar thuis.
 
Kamerbrief cliëntondersteuning