Inspectierapport Dwang in de zorg: van wet naar mindset

feedback wvggz

Op 8 december heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het rapport “Dwang in de zorg: van wet naar mindset” uitgebracht waarin zij kijkt naar de toepassing van de Wvggz en Wzd die beiden sinds 1-1-2020 zijn ingevoerd. MIND voelt zich gesteund door de inhoud van het rapport.

Het is goed te merken dat de controlerende instantie zich bewust is van de impact die de toepassing van gedwongen zorg heeft op alle betrokkenen. De aandacht voor “de geest van de wet” als centraal thema in de gesprekken met de zorgaanbieders en de wens om van daaruit te willen leren, spreekt ons bijzonder aan.

Implementatie en uitvoering Wvggz

De IGJ vermeldt in haar nieuwsbericht: “In de geestelijke gezondheidszorg was het personeel meestal goed voorbereid op de nieuwe wet (de Wvggz). Door massale e-learning en door scholing in de praktijk. Het voorkomen van verplichte zorg en het bieden van alternatieven is hun dagelijks werk. Zij zien de versterkte positie van cliënten en hun familie als winst.” In het rapport zijn lovende woorden voor de inzet van (familie-) ervaringsdeskundigen: “Alleen al door het vertrouwen dat deze deskundigen geven, dragen zij bij aan het verminderen van verplichte zorg.”
 

Onverminderde aandacht nodig

Als aandachtspunten worden genoemd: persoonsgerichte zorg, de aansluiting van de interne gegevensregistratie bij de nieuwe wetten en het interne toezicht. De positie van de cliëntenraden kan worden versterkt en de inzet van cliënt vertrouwenspersonen en familie vertrouwenspersonen is nog niet altijd op tijd of optimaal. Dit komt ook doordat er, vooral bij de familie vertrouwenspersonen, nog onvoldoende bekendheid over is. Hier moet aan worden gewerkt.

De inspectie zegt toe om ook in 2022 onverminderd aandacht te hebben in het toezicht voor dwang in de zorg. Van zorgaanbieders verwacht de inspectie dat zij gedwongen zorg zorgvuldig en terughoudend toepassen. De afgelopen twee jaar hield de inspectie vooral stimulerend toezicht op de Wvggz en Wzd. Vanaf 2022 treedt de inspectie strenger op als zorgaanbieders essentiële uitgangspunten van de wet niet naleven.

Meer nieuws