Nieuwsberichten

Nieuwe generieke modules beschrijven wat goede jeugdhulp is
Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gezamenlijk vastgelegd wat goede zorg is voor...
07 feb 18
Evaluatie Jeugdwet: één op de drie kinderen krijgt geen passende hulp
Dinsdag is het rapport ‘Eerste Evaluatie Jeugdwet’ door een onderzoekscommissie van ZonMw aangeboden aan de ministeries van VWS en V&J en de VNG....
31 jan 18
Welkom op de nieuwe website van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid!
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé belangenbehartiger van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. We  geven cliënten...
30 jan 18
Betrek patiënten meer bij digitale zorg
Patiëntenorganisaties lanceren vandaag, in het kader van de E-healthweek, 7 aanbevelingen om patiënten meer te betrekken bij de ontwikkeling van digitale...
29 jan 18
Terugblik Spotlightbijeenkomst
Op donderdag 7 december 2017 vond een Spotlightbijeenkomst plaats over herstel. De Spotlightbijeenkomsten worden georganiseerd door MIND Landelijk Platform...
26 jan 18
Parelprojecten patiënten- en cliëntenorganisaties: hoe staat het ermee?
Een interview met Dwayne Meijnckens en Paul Ulrich / door Nynke Geertsma, november 2017 In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende patiënten- en cliëntenkoepels...
26 jan 18
Budget voor verkiezingsactiviteiten regionale organisaties
Er is vanuit MIND voor 2018 een budget beschikbaar voor lokale/regionale cliënten- en familieorganisaties om activiteiten te ondernemen in relatie...
24 jan 18
Eerste Kamer neemt Wet Verplichte GGz aan
De wet verplichte GGz is dinsdag 23 januari aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat de huidige BOPZ vervangen en wordt per 1 januari 2020 ingevoerd....
23 jan 18
Veel mensen ontevreden over lokale zorg en ondersteuning
De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd...
22 jan 18
Factsheet landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In de wmo is vastgelegd dat iemand die maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig heeft, zich daarvoor bij elke gemeente kan melden. De praktijk...
10 jan 18
PG werkt samen - Kwaliteit
De samenwerkende patiënten- en cliëntenkoepels in Nederland werken onder de noemer 'PG werkt samen' aan 20 projecten om de kwaliteit van de zorg...
08 jan 18
Kamer bant stroomstootwapen uit psychiatrische instellingen
In psychiatrische instellingen mag de politie voorlopig geen stroomstootwapen gebruiken. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten....
04 jan 18