Vandaag actie in Den Haag: "ThuiszittersNEE"

Vandaag (2 juli) voeren onder ander Vanuit autisme bekeken, Ieder(in), Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme actie om aandacht te vragen voor kinderen die niet naar school kunnen vanwege bijvoorbeeld psychische problemen. Vanmiddag is er overleg in de Tweede Kamer over passend onderwijs. Naar aanleiding daarvan worden er vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neergelegd als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt. MIND schreef vorige week samen met Ieder(in) een brief aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor dit probleem binnen passend onderwijs.

Passend onderwijs
Duizenden kinderen zitten gedwongen thuis, omdat ze geen passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen. Elk kind dat thuis zit, is er een te veel. Een van de redenen dat het vaak mis gaat, is dat ‘het oplossend vermogen' per gemeente enorm verschilt. Door de decentralisatie is passend onderwijs nog ingewikkelder geworden. Veel hangt af van waar je woont, het gemeentelijke aanbod en wie je tegen komt.

De stichting Vanuit autisme bekeken en de Kinderombudsman hebben jaren terug al met onderzoek aangetoond hoe schrijnend het probleem van thuiszitters is. Hier lijkt weinig mee gebeurd. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 – die schooluitval moet terugdringen – steeg het aantal vrijstellingen van de leerplicht juist met 30 procent. Minister Slob (Onderwijs) schreef deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat het kind voorop moet staat en niet het systeem. “We kunnen niet zomaar verder op deze weg”, aldus Slob.

Manifest
De actievoerders bieden de Kamerleden maandag, voorafgaand aan de commissievergadering onderwijs, een manifest aan. Daarin vraagt Vanuit autisme bekeken om samen met AutiPassend Onderwijs een taskforce Eerste Hulp Bij Thuiszitten (EHBT) op te richten. Een soort Wegenwacht voor ouders die door complexe regels en grote lokale verschillen in de problemen komen en via de EHBT direct geholpen kunnen worden. Verder bepleit VAB in het manifest meer maatwerk in de hulp, ruimte voor de leraar en gedegen onderzoek naar de achtergrond van thuiszitters.

actie thuiszittersNEE
Meer nieuws