Onderzoek 'School en vriendschappen'

School gaat over veel meer dan alleen leren. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk en vormend. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. 

In het regulier onderwijs bouwen kinderen een grotere en meer diverse vriendenkring op dan in het speciaal onderwijs, blijkt uit het onderzoek School en vriendschappen. Ook blijkt dat de ondersteuning in het regulier onderwijs minder goed geregeld is. 

Het onderzoek laat zien dat het Nederlandse onderwijs inclusiever kan én moet. Als de ondersteuning in het regulier onderwijs wordt verbeterd, kunnen meer kinderen met een beperking of aandoening naar school met leeftijdsgenoten zonder beperking. Uit dit onderzoek en vele eerdere onderzoeken blijkt dat beide groepen kinderen daar baat bij hebben.

Lees verder
Download het rapport 'School en vriendschappen'
Lees hier de artikelen die dagblad Trouw erover schreef

1548194_S
Meer nieuws