Pleidooi MIND voor kinderen die onnodig thuis zitten

Op 21 februari a.s. vergaderen de Vaste Kamercommissies VWS en OCW gezamenlijk over de problematiek rondom kinderen en jongeren die zowel geen zorg als geen onderwijs krijgen. 

Sommige kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen gaan niet naar school omdat zij op de wachtlijst staan voor behandeling door de jeugd-ggz, bijvoorbeeld kinderen met autisme, persoonlijkheidsproblematiek zoals borderline, trauma’s, ernstige depressies en suïcidaal gedrag hebben hier mee te maken. Ze staan niet alleen op de wachtlijst, maar vaak sluit het zorgaanbod helemaal niet aan bij de behoefte: een instelling die wel voor eetstoornissen behandelt, maar niet voor het onderliggende trauma. Gevolg is dat de problematiek verergert en het nog langer duurt voordat kinderen überhaupt weer redelijk kunnen functioneren of naar school kunnen.

De afgelopen vier jaar zijn er heel veel verschillende onderzoeken en meldacties gedaan naar het gebrek aan passende zorg. Deze week verscheen het onderzoek van “Jeugdhulp doen we samen” met daarin opnieuw aantoonbaar de conclusie dat er kinderen onnodig vaak uitvallen van school, of thuis zitten omdat ze niet op tijd psychische zorg krijgen. Vier jaar na dato is er nog weinig veranderd. Dat moet anders, vindt MIND.  
 
Deze regering doet te weinig:

  • Ondanks aangenomen moties is er nog geen enkel inzicht in de wachttijden, voor kinderen met psychische problematiek
  • Het IGJ constateerde in januari dat de regionale taskforces hun doorzettingsmacht nog haast niet gebruiken
  • Er wordt geen passend aanbod gecreëerd voor kinderen met complexe problematiek. Het aanbod past niet bij de vraag.

Met onnodig lang thuis zitten ontneem je kinderen niet alleen het recht op behandeling en onderwijs, maar ook het perspectief op een toekomst.
 
Brief voor de Tweede Kamer, commissie OCW en VWS
Resultaat enquete wachttijdenbeleving
Presentatie in de stuurgroep Zorg voor de Jeugd

Meer nieuws