Inbreng ouder- en jeugdorganisaties voor begrotingsdebat Onderwijs

pexels-photo-207653

Op 17 en 18 november vindt de begrotingsbehandeling plaats van het ministerie van OCW. Diverse ouder- , jeugd- en belangenorganisaties vragen aandacht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze kinderen hebben recht op gelijke kansen om te leren en zich te ontwikkelen, net als andere kinderen, maar daar komt nog onvoldoende van terecht. MIND steunt de oproep.
 
Passend onderwijs blijkt tot nu toe minder effectief dan verwacht. Te veel kinderen vallen uit, komen thuis te zitten en krijgen niet de juiste ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. De betrokken organisaties vragen om snel werk te maken van de 25 actiepunten uit de verbeteragenda van minister Slob voor passend onderwijs en daarvoor voldoende middelen te reserveren. Verder moeten er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om de fundamenten van het onderwijssysteem te verstevigen, denk daarbij aan de inbreng van ouders en jeugd in steunpunten, de totstandkoming van inclusief onderwijs en afstandsonderwijs voor thuiszitters en andere kwetsbare leerlingen.

Ouder- en jeugdsteunpunten

De samenwerkingsverbanden PO en VO staan voor de uitdaging ouder- en jeugdsteunpunten op te richten. Eén van de voorwaarden is dat (organisaties van) ouders en jeugd hierbij betrokken worden en daarin gefaciliteerd worden. De inbreng van ouders en jeugd kan alleen goed tot zijn recht komen als ouders, jeugd en regionale organisaties van ouders en jeugd, ondersteuning kunnen krijgen bij hun rol als ervaringsdeskundige gesprekspartner voor professionals. Een gezamenlijke plek zorgt ook voor verbinding tussen de lokale en regionale ouder- en jeugdorganisaties, en werkt integraal door problematiek op het gebied van jeugdhulp, zorg en kinderopvang met elkaar te verbinden.
 
Lees de gezamenlijke inbreng voor het Begrotingsdebat van het ministerie van OCW op 17 en 18 november 2021.
 

Meer nieuws