Geef jongeren met jeugdzorg de kans om startkwalificatie te halen

students-5228880_1280

Veel jongeren en studenten lopen door hun psychische klachten studievertraging op of vallen uit. Zij lopen vervolgens tegen diverse drempels aan om hun onderwijs weer op te pakken. MIND vraagt aan de Kamer om jongeren te helpen de achterstand in te halen of een doorstart te maken door de juiste voorzieningen te bieden. En we vragen aan de nieuwe coalitie om geen onmogelijke voorwaarden te stellen zoals het bindend studieadvies en de langstudeerboete. Lees de inbreng van MIND voor de Kamerdebatten over Passend onderwijs op 29 mei en het vervolgdebat over Mentale gezondheid van jongeren in het onderwijs op 18 juni.

Maak een startkwalificatie financieel mogelijk voor jongeren na jeugdzorg

Voor veel jongeren uit de jeugdzorg die langere tijd geen onderwijs hebben gevolgd, die uitvallen op school of moeten veranderen van opleidingsniveau, is het lastig om weer een studie op te pakken. Omdat de financiële middelen ontbreken of omdat zij minder kunnen terugvallen op hun ouders. 

Voor het vergroten van de kansengelijkheid willen wij een aantal voorzieningen aandragen die de positie van deze jongeren verbeteren. Financiën lijken bij veel jongeren het oppakken van onderwijs te hinderen. 

  • Maak het behalen van een startkwalificatie gratis om het voor alle jongeren aantrekkelijk te maken die te behalen. 
  • Jongeren uit de jeugdzorg zijn na hun vertrek vaak uitwonend en kunnen (financieel) minder terugvallen op hun ouders. Vaak zijn de kosten van voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) te hoog voor hen. 
  • Zorg voor een dekkende tegemoetkoming, zodat jongeren in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien tijdens hun schoolloopbaan. 
  • Compenseer jongeren met onderwijsachterstanden, veroorzaakt door ziekte, beperkingen, jeugdhulpachtergrond of gebrek aan passend onderwijs, na hun 18e, zodat ze de verloren tijd kunnen inhalen. 
  • Zorg ervoor dat ze voldoende financiële middelen hebben om naar school te gaan en te kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. 
  • Verklein kansenongelijkheid tussen jongeren en investeer in de werkenden van de toekomst.  

Lees hier twee blogs die zijn geschreven door ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx over de gevolgen én benodigde verbeteringen van onderwijs in de jeugdhulp:

Bindend Studieadvies leidt tot uitval

In het Hoofdlijnenakkoord staat dat de voorgestelde versoepeling niet door moet gaan en het huidige Bindend Studieadvies (BSA) behouden blijft: opgelopen studievertraging vertaalt zich automatisch in het beëindigen van de opleiding. Dit betekent concreet dat veel jongeren zullen gaan uitvallen omdat zij niet altijd voldoen aan de geldende aanwezigheidsplicht. Denk aan jongeren met autisme, depressie, chronische ziekte, of een andere functiebeperking. In het hoger onderwijs wordt 10% van de studenten belemmerd door een functiebeperking.

Schaf de langstudeerboete af

Ook bij het voorgenomen idee van de nieuwe coalitie om de langstudeerboete in te voeren, zien we dat er geen inzicht is in de doelgroep en geen begrip is voor jongeren die door serieuze omstandigheden soms langer over hun studie doen. Afgelopen november bleek uit onderzoek dat 44 procent van de ondervraagde studenten in het hoger onderwijs kampt met angstklachten of depressie. De studenten zeiden onder meer last te hebben van hoge prestatiedruk en stress. Sophie Leijdesdorff is universitair docent mentale gezondheid van jongeren en werkzaam als jongerenpsycholoog. "Studenten geven aan dat ze slecht slapen, veel piekeren en soms ook financiële problemen hebben. Studiestress is daarbij een veelgenoemde oorzaak." Zie het NOS-nieuwsbericht Kritiek op terugkeer langstudeerboete: 'Keiharde boodschap aan studenten'

Zorgen bij achterban

MIND steunt de brief van Ouders & Onderwijs, Balans en de NVA. Aanvullend hebben wij de bovenstaande punten gestuurd naar de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als inbreng voor de debatten.