Input Rondetafelgesprek Studentenwelzijn

people-2557396_640

Donderdag 9 maart organiseert de Tweede Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek over studentenwelzijn. Aanleiding is de ‘Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs’ van 2021 met zorgwekkende uitkomsten. De helft van de studenten ervaart psychische klachten en studenten drinken en gebruiken meer drugs dan niet-studerende leeftijdsgenoten. MIND deelt de zorgen van de Kamer en wees eind 2021 de toenmalige onderwijsministers er al op om actief het Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid mede mogelijk te maken en te investeren in de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Tijdens het Rondetafelgesprek zal directeur Frederieke Vriends van MIND Us spreken. Zie hier het ingediende position paper voor het rondetafelgesprek.

Verspreid kennis en steun initiatieven van studenten

Huidige trends en cijfers vragen om een aanpak die verder rijkt dan alleen de opleiding en waarin aandacht is voor initiatieven van studenten zelf via bijvoorbeeld de studenten- en studievereniging. Onderwijsinstellingen willen graag met het onderwerp aan de slag maar kennis over de beste wijze om dit te doen is lastig te vinden. Het aanbod is versnipperd en bereikt, mede door de veelheid van informatie lastig de instellingen. Daarnaast zien we dat er nog regelmatig nieuwe interventies worden ontwikkeld, terwijl er al voldoende best practices zijn ontwikkeld de afgelopen jaren.

MIND Us pleit ervoor dat bestaande evidence based en outcome based interventies op een makkelijk vindbare manier gepresenteerd worden en dat er een stappenplan wordt ontwikkeld per onderwijsniveau. “Op korte termijn zullen wij samen met onze partners een eerste stap in zetten. Bestaande interventies inbedden in een integrale aanpak, waarbij de hele school betrokken is en waarbij kennis over laagdrempelige ondersteuning bij zowel leerling als docent aanwezig is het einddoel. Het verbinden van bestaande initiatieven in een versnipperd landschap helpt en motiveert onderwijsinstellingen om met mentale gezondheid en sociaal emotioneel leren aan de slag te gaan.”

Prioriteer mentale gezondheid in ál het onderwijs

De prestatiedruk moet omlaag, in alle fasen en op alle niveaus van het onderwijs. In onze oproep van 2021 vragen we de minister(s) om in alle maatregelen en regelgeving de impact op de mentale gezondheid van leerlingen en studenten mee te wegen en daarin effectief bij te dragen aan verlaging van de prestatiedruk. Denk hierbij aan het bindend studieadvies, timing van toetsroosters, afschaffing van het leenstelsel en tijd voor ontspanning. Investeer in voldoende laagdrempelige vormen van steun als jongeren het moeilijk hebben en geef jongeren les in mentale gezondheid. Maak het bijbrengen van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren een vast onderdeel in het middelbaar onderwijs en verhoog daarmee de weerbaarheid. Ditzelfde geldt voor lessen en voorlichting over middelgebruik.

Erkende leefstijlinterventies zoals de lessen door ervaringsdeskundigen van de MIND Young Academy aan jongeren zijn er al en bewijzen dat ze de ‘drempel’ verlagen tot het bespreken van problemen rond psychische gezondheid en het zoeken naar hulp. 

Meer nieuws