Nieuw convenant: meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag zetten GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties, waaronder MIND, hun handtekening onder afspraken die eraan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en het werk ook houden. In lijn hiermee kondigen het kabinet en UWV aan hiervoor extra geld uit te trekken.
 
In Den Bosch overhandigen de partijen hun plannen vandaag aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en haar collega Paul Blokhuis van Volksgezondheid. De bewindspersonen ondersteunen de samenwerking van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers.   
 
Werk als medicijn 
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het vinden en het houden van werk vaak lastig. Dat geldt vooral voor mensen mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat zij drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder psychische klachten. En dat terwijl bekend is dat werken herstel kan bevorderen. "Mensen willen en kunnen door te werken meedoen in de maatschappij, in hun eigen onderhoud voorzien, gewaardeerd worden en iets hebben wat de dag zin en richting geeft. Maar het is helaas niet vanzelfsprekend dat je met een psychische kwetsbaarheid je baan houdt, of gemakkelijk weer een baan vindt. Dat is meer dan jammer", aldus Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. "Er is lang gedacht dat werk helemaal niet goed zou zijn als je psychische problemen hebt. Inmiddels is duidelijk dat passend werk ook een medicijn kan zijn", vult Fred Paling aan, voorzitter van de raad van bestuur van UWV.
 
Speerpunten 
Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk. Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Daarnaast gaan de werkgevers aan de slag om eraan bij te dragen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen. Werkgeversvereniging AWVN presenteert binnenkort een handreiking om werkgevers hierbij te helpen. Ook start het pilots om te onderzoeken waar werkgevers in de praktijk tegenaan lopen als ze een werknemer met psychische problemen in dienst nemen en wat juist goed werkt.
 
Partijen 
De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens het Kennis- en participatiefestival in Den Bosch, waar professionals uit de zorg, gemeenten en het domein werk en inkomen elkaar treffen. De volgende partijen tekenen de overeenkomst: GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG. Met de ondertekening wordt de lopende samenwerking uit 2012 tussen UWV en GGZ Nederland geïntensiveerd en verbreed. De ministeries van SZW en VWS en werkgeversorganisatie AWVN zijn nauw betrokken bij het nieuwe convenant.     
 
Lees hier het convenant
Factsheet Psychische kwetsbaarheid en werk
Sfeerimpressie Kennis- en Participatiefestival
Filmpjes festival

IMG_8176
Meer nieuws