MIND pleit voor diepgaand onderzoek naar toename zelfdoding onder jongeren

Verdrietig meisje

Het aantal zelfdodingen in Nederland is afgelopen jaar opnieuw gestegen: 1.917 mensen maakten in 2017 een einde aan hun leven tegen 1.894 in het jaar daarvoor. Schokkend is de stijging bij jongeren onder 20 jaar: van 48 naar 81. Bij mensen tussen 10 en 30 jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak. Het CBS maakte deze en andere cijfers over zelfdodingen vandaag bekend.
 
Het aantal zelfdodingen neemt al vanaf 2008 voortdurend toe. Eerdere jaren werd gewezen op de economische crisis als mogelijke oorzaak, maar die verklaring is niet meer van toepassing.

De grote stijging van zelfdoding onder jongeren is alarmerend en vraagt om actie. MIND stelt voor dat de Inspectie extra onderzoek naar de oorzaken doet door alle 81 casussen uit 2017 tegen het licht te houden. Dit zal moeten uitwijzen of er mogelijk een verband ligt met misstanden en lange wachttijden in de jeugdhulp.
 
MIND wil ook dat de zorg voor volwassenen met risico op zelfdoding sterk verbeterd wordt. De beschikbaarheid van intensieve zorg aan huis (ambulante zorg) in crisissituaties en meer capaciteit voor klinisch intensieve behandeling en crisisopvang is cruciaal.
 
Ook ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke steun zijn voor mensen met suïcidale gedachten. Cliënten- en familieorganisaties die aangesloten zijn bij MIND bieden allerlei vormen van  lotgenotencontact. Denk bijvoorbeeld aan de Angst Dwang en Fobie Stichting en de Depressie Vereniging.
 
Ook kunnen mensen die psychische problemen ervaren of zich zorgen maken om een ander, bellen, chatten, appen en mailen met MIND Korrelatie*.
 
Ten slotte vindt MIND dat het bespreekbaar maken van psychische problemen geïntensiveerd moet worden.  Dit kan bijvoorbeeld door voorlichting te geven op scholen: https://wijzijnmind.nl/project/project-mind-young-academy
 
Voor meer informatie, kijk op:
https://mindkorrelatie.nl
https://wijzijnmind.nl/help-mij
 
* Mensen die acute gedachten hebben aan zelfdoding kunnen hulp zoeken bij 113 Zelfmoordpreventie.

Meer nieuws