Nieuw kwaliteitsinstituut opgericht: akwa

Onlangs hebben de gezamenlijke ggz-partijen die verenigd zijn in de 'Agenda GGZ voor gepast gebruik & transparantie' (AGGT) een nieuw kwaliteitsinstituut voor de ggz opgericht: Akwa. Onder deze naam, die staat voor 'Alliantie kwaliteit in de ggz', gaat het instituut in de zomermaanden van 2018 verder vorm krijgen. Het is de bedoeling dat Akwa per 1 januari 2019 volledig operationeel is en volledig onder de regie van cliënten, naasten en professionals komt te staan.
Akwa heeft een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties. In akwa zullen (een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht worden.

Wat doet akwa?
Akwa is ondersteunend aan de klinische praktijk en is van, voor én door de instellingen in de (ggz-) zorg. Het doel is om zoveel mogelijk kennis bijeen te brengen en te delen over de belangrijke vraag: "hoe krijg je de juiste zorg door de juiste behandelaar bij de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment?" Door het proces om tot inzichten en antwoorden te komen zo goed mogelijk te faciliteren, draagt akwa bij aan het continu verbeteren van de ggz.

MIND heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaarden en de implementatie hiervan. Voor de (door)ontwikkeling van deze standaarden is het prachtig dat de koppeling binnen het instituut nu met (andere) kwaliteitsinformatie gemaakt kan worden. MIND zal akwa ondersteunen door de kennis, ervaringen en persoonlijke verhalen van cliënten en naasten te blijven delen om de kwaliteit van zorg te bevorderen.

MIND wenst het bestuur van akwa (Stynke Castelein, Arnoud van Buuren, Bart Groeneweg, Ralph Kupka en Berno van Meijel en voorzitter Cathy van Beek) veel succes in hun nieuwe functies.

 

 

 

    

akwa
Meer nieuws