Kwaliteitsstandaarden in de GGZ opgenomen in het register

80978696_s

Op dinsdag 16 juli 2019 heeft Zorginstituut Nederland officieel bekendgemaakt 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg op te nemen in het Register. Een belangrijke mijlpaal omdat dit Register in Nederland geldt als de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. Akwa GGZ bood namens cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze kwaliteitsstandaarden in juni aan. Nu de standaarden in het Register zijn opgenomen, is helder wat we in Nederland verstaan onder goede geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsstandaarden beschrijven de juiste zorg voor mensen met psychische problemen. Er zijn kwaliteitsstandaarden die specifiek ingaan op zorg voor een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld angststoornissen, autisme, depressie, en eetstoornissen. Daarnaast zijn er kwaliteitsstandaarden die ingaan op thema’s die spelen in de ggz, zoals herstelondersteuning, samenwerken en ondersteunen van naasten, suïcidaal gedrag, diversiteit, e-health en zelfmanagement.

Vanuit MIND zijn we blij dat deze standaarden ingeschreven staan. Vertegenwoordigers vanuit de brede achterban van MIND hebben, ondersteund door het bureau van MIND, hard gewerkt om hun eigen ervaringen en die van anderen in te brengen. Op die manier klinkt onze gezamenlijke visie op goede zorg door in de standaarden.

‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is. Dit geeft patiënten en hun naasten houvast en daar zijn we heel blij mee’, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid tegenover Akwa GGz. ‘Patiënten willen zeker weten dat zij de juiste zorg krijgen. Dankzij zorgstandaarden weten patiënten, hun naasten en zorgprofessionals wat we met elkaar daadwerkelijk onder goede zorg verstaan.’

Meer weten?

Wil je meer weten over deze kwaliteitsstandaarden en hoe we samen werken aan goede zorg? Kijk voor meer informatie over wat MIND doet op de themapagina Samen werken aan goede zorg. Meer informatie over kwaliteitsstandaarden vind je op de website GGzstandaarden.nl

Meer nieuws