Samen werken aan goede zorg

Vrouw troost andere vrouw

Wat is goede zorg? Als je het aan patiënten en hun naasten vraagt, komen steeds drie woorden naar voren: professioneel, persoonlijk en passievol.

  1. Professioneel betekent dat zorg altijd deskundig en transparant aangeboden wordt in lijn met de actuele zorgstandaarden. Iedereen heeft immers recht op goede en veilige zorg, die beschikbaar is wanneer dat nodig is.
  2. Persoonlijk verwijst naar de kwaliteit van het contact tussen behandelaar en zorgvrager. Dit contact is heel belangrijk, zeker in de ggz. Psychische problemen kunnen gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen. Dan is het van groot belang dat je je gehoord voelt. Professionele nabijheid kan daarin veel betekenen. Een ‘persoonlijke klik’ is het meest werkzame ingrediënt van zorg, begeleiding en behandeling, zo blijkt uit onderzoek onder patiënten en hun naasten.
  3. Passievol heeft te maken met hartelijkheid en empathie, waarmee de zorg wordt verleend. MIND wil dat bij alle hulpverleners de menselijke maat weer centraal staat, of het nou in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of in het sociale domein is. Met elkaar in gesprek gaan, naast elkaar staan; daar gaat het om. Alleen zó krijgen mensen met een psychische kwetsbaarheid weer zelfregie, kunnen ze (weer) op krachten komen en écht aan hun herstel werken.

Kwaliteitsstandaarden

Mensen kunnen zorg (en ook de kwaliteit ervan) op verschillende manieren ervaren. En de omgeving waarbinnen de zorg geleverd wordt verandert continu. Het werken aan kwaliteit blijft altijd nodig. Dit gebeurt onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in opdracht van Alliantie Kwaliteit in de ggz (Akwa). Het perspectief van cliënt en naasten staat centraal in deze kwaliteitsstandaarden.

Afgelopen jaren hebben we veel ervaringen opgedaan en deze willen we ook inzetten om samen met alle partners en achterban de kwaliteitsstandaarden te onderhouden en door te ontwikkelen. Hiervoor hebben we veel mensen nodig die ervaring hebben met geestelijke gezondheidszorg: cliënten en naasten, jong en oud, mannen en vrouwen.

Meer informatie
Wil je meer weten over wat MIND Landelijk Platform doet om kwaliteit van zorg te verbeteren? Neem dan contact op met Dwayne Meijnckens: Dwayne.Meijnckens@wijzijnmind.nl

Producten

Meer thema's