Visiedocument 'Focus op gezondheid'

1509956_S

Zie de mens, niet het etiket

Het is een mens, die door psychische problemen uit balans is. Een mens met een eigen verhaal en betekenisverlening, eigen wensen en doelen. Een mens die samen met professionals en naasten toewerkt naar een betekenisvol leven. Dat is de rode draad door het visiedocument ‘Focus op gezondheid - zorg voor herstel’ loopt, waarin beschreven staat hoe goede zorg in de ggz eruit zou moeten zien. Zorg en begeleiding moeten volgens de visie gericht zijn op het herstel van cliënten en naasten, op een manier die bij hem of haar past.
 
De inhoud van de visie is in 2015 met de leden van MIND ontwikkeld in het voucherproject ‘Werken aan vraagsturing’. Vervolgens is de visie verder uitgewerkt en de basis geweest voor de inbreng van MIND in beleidsvorming. Zo is ‘Focus op gezondheid’ de inspiratiebron geweest voor de inbreng die onze vertegenwoordigers van het cliënten en naastenperspectief hebben ingebracht bij de 43 kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
 
Lees het visiedocument Focus op gezondheid hier

Voor meer informatie over samen werken aan kwaliteit van zorg zie onze themapagina  of neem contact op met Dwayne Meijnckens.

Meer nieuws