Inbreng MIND Kamerverkiezingen: Zicht op beter

girl-2398334_1920

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In voorbereiding daarop zijn de politieke partijen druk bezig met de samenstelling van hun verkiezingsprogramma waarna de campagnes zullen losbarsten. MIND wil dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt waardoor jongeren en volwassenen met psychische problemen weer perspectief krijgen. We roepen alle partijen op om de volgende oplossingen centraal te stellen in de komende verkiezingen:

  1. gezond blijven in plaats van beter worden: voorkóm psychische problemen met name onder onze jongeren en investeer in voorlichting en support op scholen
  2. psychische hulp voor iedereen: zorg dat we een snelle intake kunnen krijgen, niet lang hoeven te wachten op zorg en dat er in de buurt lotgenotencontact en ondersteuning bij ons herstel beschikbaar is
  3. gelijke kansen voor ons allemaal: kijk naar ons als mens en niet alleen naar de psychische aandoening; zorg dat we allemaal kunnen meedoen in de maatschappij
  4. vrije keuze voor iedereen: zorg dat we het aanbod in de ggz begrijpen en zelf kunnen kiezen voor een goede behandelaar die bij ons past
  5. betere zorg voor en door de cliënt: zorg voor structurele inbreng van ervaringskennis van cliënten en naasten: wij kunnen goed helpen de zorg te verbeteren

Hoe dit volgens MIND eruit moet zien, staat nader uitgewerkt in deze toelichting. De vijf punten komen voort uit onze inbreng voor de Contourennota van het ministerie van VWS getiteld Visie op het zorgstelsel en de ggz die we in juni dit jaar samen met de leden opstelden.
 

Onze verkiezingscampagne

Om onze oproepen kracht bij te zetten, organiseren we het komende half jaar werkbezoeken met politici bij voorzieningen en initiatieven die passen bij onze oplossingen. Via de media zullen we het publiek betrekken. De komende periode biedt kansen om aandacht te vragen voor vraagstukken en oplossingen zodat iedereen met psychische problemen zicht heeft op tijdige en passende hulp. Alle organisaties en leden die bij MIND zijn aangesloten, kunnen de boodschap versterken door deze actief uit te dragen. Deel de vijf punten binnen je netwerk, bijvoorbeeld via twitter of andere kanalen en laat het ons weten als je een goed praktijkvoorbeeld kent dat past bij de voorgestelde oplossingen. Stuur je reactie naar mirjam.drost@wijzijnmind.nl

Meer nieuws