Kamerverkiezingen: partijprogramma’s hebben ggz goed in beeld

pen-2181101_640

Deze pagina gaat over de Tweede Kamerverkiezingen die in 2021 hebben plaatsgevonden. Op zoek naar informatie over de verkiezingen in november 2023? Kijk dan bij ons laatste nieuws.

Het afgelopen jaar heeft MIND zich intensief voorbereid op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met resultaat: vrijwel alle politieke partijen hebben in hun partijprogramma’s veel aandacht voor de ggz. 

Deze aandacht richt zich vooral op kortere wachttijden, betere zorg en toegang voor mensen met complexe problemen, meer preventie en mentale gezondheid op school en werk, meer regionalisering en betere kaders, meer regie van de overheid en integrale bekostiging. Aandachtspunten en oplossingen die we reeds voor de zomer naar de politieke partijen stuurden en het afgelopen jaar inbrachten bij het ministerie VWS voor de contourennota en het zorglandschap ggz. 

Relevante punten voor de ggz

MIND heeft van de elf grootste partijen de passages in het partijprogramma geselecteerd die relevant zijn voor de zorg, steun en levensomstandigheden van mensen met psychische problemen dan wel die zich richten op het voorkomen daarvan. Klik verder voor de selectie per partij (alfabetische volgorde):

Het verkiezingsprogramma van de PVV verschijnt naar verwachting in de loop van januari.

Inbreng MIND tot nu toe

Naast de schriftelijke input, organiseerde MIND in oktober en november 2020 verschillende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden, onder meer bij Knooppunt Informele Zorg, Kompassie en KernKracht. Centraal stonden zelfhulpgroepen en lotgenotencontactgroepen en zelfregiecentra, alsook het Duitse model van Kontaktstellen. Bij ieder werkbezoek legden we een ander accent zoals op lotgenotencontact, jeugd en wachttijden. Zie hieronder:

Verkiezingen niet afwachten

De afgelopen maanden debatteerde de Tweede Kamer vaak over ggz-gerelateerde thema’s. Het is MIND gelukt issues onder de aandacht te brengen waardoor een aantal moties werden ingediend en aangenomen, waaronder de motie Diertens: onderzoek of het Duitse model van lotgenotencontactgroepen en zelfhulpgroepen voor de ggz ook toepasbaar is voor Nederland. Een andere motie van Renkema verzoekt middels onderzoek in kaart te brengen of er tekorten in behandelplaatsen zijn voor mensen met trauma, pervuasieve aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek.  Een overzicht van enkele moties staan in dit nieuwsbericht.

Onze vervolgacties

Samen met het Trimbos Instuut heeft MIND een vragenlijst opgesteld,  en deze naar de politieke partijen gestuurd om te horen hoe ze over specifieke thema’s denken en hoe ze verschillende problemen willen oplossen. Dit leidt tot de online Ggz Kieswijzer. Mensen kunnen hier zien hoe partijen over thema’s denken, en met deze kennis bewust hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen.
 
Tot slot gaat MIND begin 2021 samen met de Argumentenfabriek het boek Mentale Vooruitgang onder de aandacht brengen van partijen en publiek. Doel van het boek is om werkgeversorganisaties, scholenorganisaties, overheidsorganisaties en de politiek te bewegen om werk te maken van mentale gezondheid. Organisaties die hierin voorop lopen, bieden we een podium. Dit alles om een Mentaal Preventieakkoord te realiseren met concrete meetbare doelen en budget (bij VWS, SZW en OCW); alsook ambities op dit gebied in het Regeerakkoord. We kijken uit naar nieuwe kansen en zicht op beter in een nieuw kabinet.

Meer nieuws