Samen beslissen in de ggz: hoe doe je dat?

20206524_m

MIND heeft (in samenwerking met het Trimbos-instituut, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen en Synquest) in de zomer van 2017 een vragenlijst uitgezet onder de leden van het ggz-panel van MIND om te achterhalen wat de ervaringen van mensen zijn met het onderwerp 'samen beslissen'. Dit betekent dat cliënt, hulpverlener en eventueel een naaste in gezamenlijk overleg tot een behandelplan komen. Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijkt dat het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is.

Uit het onderzoek onder het ggz-panel blijkt dat bijna alle respondenten (95% van 880 respondenten) samen beslissen heel belangrijk vinden. Maar bijna de helft (46%) van de mensen geeft aan nog nooit expliciet met zijn/haar hulpverlener gepraat te hebben daarover. En dat terwijl het juist veel kan opleveren! Mensen die samen met hun hulpverlener (en naasten) beslissingen nemen, geven namenlijk aan dat:

  • ze meer grip krijgen op hun eigen leven en behandeling;
  • de behandeling passender is en dat deze beter aansluit bij de eigen wensen en doelen;
  • het gezamenlijke verantwoordelijkheid oplevert.

Factsheet: Beslis jij al samen met je hulpverlener?
Het belang van samen beslissen voor cliënten en naasten is dus duidelijk. Om mensen die hiermee aan de slag willen te ondersteunen, hebben we een factsheet ontwikkeld met tips die zowel zorgverleners als cliënten kunnen helpen bij het initiëren van samen beslissen.

De factsheet is hier te downloaden.

Wil je als hulpverlener worden getraind in samen beslissen? Kijk dan eens naar het aanbod dat het Trimbos-instituut binnen het project Samen beslissen in de GGZ: professionals én patiënten in positie voor passende zorg heeft ontwikkeld. 

Meer nieuws