Kwaliteitsstandaarden ggz opnieuw aangeboden aan het register

Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft AKWA op 31 mei  haar kwaliteitsstandaarden opnieuw aangeboden bij het Register van Zorginstituut Nederland. Samen werken de partijen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. ‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is. Dit geeft patiënten en hun naasten houvast’, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND. Nu kunnen we samen de standaarden implementeren. De nadruk moet gaan liggen op de kwaliteit en transparantie voor cliënten en hun naasten.

De standaarden zijn te raadplegen via www.ggzstandaarden.nl.
Het Zorginstituut gaat de aangeboden standaarden beoordelen. Als het Zorginstituut besluit de standaarden op te nemen in het Register volgt een formele aanbieding.

 

akwa
Meer nieuws