Kwaliteitsstandaarden ingediend bij Register Zorginstituut Nederland

49878265_s

Namens verenigingen van patiënten en naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars heeft het NKO vandaag haar gepubliceerde kwaliteitsstandaarden aangeboden bij het Register van Zorginstituut Nederland. Samen werken de partijen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. ‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is. Dit geeft patiënten en hun naasten houvast’, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND.

Iets meer dan vier jaar geleden startten MIND, het NIP en de NVvP het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Een samenwerkingsverband, waarbinnen beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van patiënten en naasten, brancheverenigingen en verzekeraars samenwerken om bij te dragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de ggz. Directeur Sebastiaan Baan: ‘We kijken vol trots terug op de afgelopen jaren, waarin partijen met elkaar deze standaarden hebben gerealiseerd. Nu kunnen we samen de standaarden implementeren.’

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van de diverse zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. Vandaag zijn twaalf zorgstandaarden, tweeëntwintig generieke modules en een multidisciplinaire richtlijn aangeboden bij het Register. De standaarden zijn te raadplegen www.ggzstandaarden.nl.

Beoordelen
Het Zorginstituut gaat de aangeboden standaarden beoordelen. Als het Zorginstituut besluit de standaarden op te nemen in het Register volgt een formele aanbieding. Hiervoor zullen passende bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij betrokkenen worden uitgenodigd.

In de zomer worden de werkzaamheden van het NKO overgedragen aan akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Dit betekent dat in de komende periode het bureau van het NKO haar werkzaamheden overdraagt en dat akwa de informatie over de vervolgstappen zal verstrekken.

Meer nieuws