Hulpmiddelen bij samen beslissen

Een goede behandeling kies je in samenspraak met je hulpverlener en je naasten. Dit heet ‘samen beslissen’. Samen beslissen is echt niet overal vanzelfsprekend, blijkt uit een peiling onder 880 leden van het MIND ggz-panel. 88% geeft aan dat het belangrijk is om samen te beslissen over de zorg, terwijl ruim 46% nog nooit expliciet met zijn of haar behandelaar hierover heeft gesproken.
 
Om keuzes voor een bepaalde behandeling goed in zicht te krijgen voor cliënten en naasten, zijn keuzehulpen van groot belang. Keuzehulpen bieden informatie over de behandelmogelijkheden en verkleinen zo de kennisvoorsprong van zorgprofessionals ten opzichte van cliënten en naasten. Een voorbeeld van keuzehulpen zijn de zgn. 'Option grids', die aanbevolen behandelingen vanuit een kwaliteitsstandaard onderling vergelijken op één A4. Dit type keuzehulpen zijn  eerder in Nederland ontwikkeld onder de naam ‘consultkaarten’ (somatiek) of keuzekaarten (ggz).
 
Op deze pagina verzamelen we hulpmiddelen die helpen bij het maken van een keuze voor behandelingen en hulp bij bepaalde problemen.
 
Keuzekaarten en Toolkits Samen Beslissen
MIND heeft in de afgelopen jaren de keuzekaarten ontwikkeld en uitgebreid in zogenaamde ‘Toolkits Samen beslissen’. Hierin staan overzichten met aanbevolen hulpmiddelen en behandelingen voor verschillende aandoeningen. Het gaat vrijwel altijd om hulpmiddelen waar je zelf mee aan de slag kunt, psychologische behandelingen, behandelingen met medicatie en hulpmiddelen voor herstel en terugkeer naar werk. Deze instrumenten zijn allemaal ontwikkeld in samenwerking met de lid-/achterbanorganisaties van MIND. Dit is gedaan voor de volgende aandoeningen:

Bipolaire Stoornissen: dit was de eerste set aan keuzekaarten in Nederland, waarvoor het format is ontwikkeld in samenwerking met het Trimbos Instituut. De keuzekaarten en de Toolkit Samen Beslissen bij een bipolaire stoornis zijn destijds gemaakt in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (Nu Akwa GGZ).
 
Complete toolkit Samen beslissen bij een Bipolaire stoornis

Link naar de website van Akwa: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/bipolaire-stoornissen/info/voor-patienten

Toolkit Samen Beslissen bij een depressie (recent ontwikkeld in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, als onderdeel van het project I-shared.

Toolkit Samen Beslissen bij alcoholproblemen (recent ontwikkeld in samenwerking met Stichting Het Zwarte Gat)

Toolkit Samen Beslissen bij angstklachten en angststoornissen (recent ontwikkeld in samenwerking met ADF stichting)
Toolkit Samen Beslissen bij ADHD voor volwassenen (recent ontwikkeld in samenwerking met Impuls & Woortblind)
Toolkit Samen Beslissen bij persoonlijkheidsstoornissen (recent ontwikkeld in samenwerking met Stichting Borderline en Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen - Triade Cluster C)

Handreiking voor zorgprofessionals en geïnteresseerde cliënten en naasten
MIND heeft meerdere toolkits Samen Beslissen ontwikkeld in samenwerking met het veld. Maar wat is nou de achterliggende gedachte achter het gebruiken van die toolkits, hoe zet je ze in?
Daarvoor heeft MIND een handreiking ontwikkeld met informatie en tips over samen beslissen. De handreiking geeft inzicht in fasen en vragen die van belang zijn bij het samen beslissen en koppelt deze aan de inzet van de toolkits.
Voor behandelaren heel relevant als ze hun cliënten wijzen op de toolkits Samen beslissen en het samen beslissen in de praktijk willen brengen. De handreiking is ook interessant voor geïnteresseerde cliënten en naasten.
 
Heb je vragen over de bovenstaande hulpmiddelen? Neem dan contact op met projectleider Dwayne Meijnckens, via dwayne.meijnckens@wijzijnmind.nl