Input Tweede Kamer: laat cliënten meedenken over verzekerd zorgpakket

clientenraden-familieraden4

Patiënten, cliënten, naasten, familie, en ouderen(-organisaties) moeten blijvend betrokken worden bij programma’s en trajecten rondom het verzekerd pakket in de zorg. Alleen als dat gebeurt, is kwaliteit van zorg, en niet mogelijke bezuinigingen, het hoofddoel van de inzet op gepast gebruik van zorg. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Ieder(in) en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt op 30 juni over het verzekerd pakket in de basisverzekering voor de zorg.

Ruimte behouden voor maatwerk

We moeten ervoor waken dat behandelingen te snel afgeschreven worden, terwijl veel cliënten er baat bij kunnen hebben. Gepast gebruik van zorg staat vol in de aandacht. Maar voorop moet staan dat iedereen de zorg krijgt die het beste bij iemand past. Vanuit cliëntgerichtheid en veiligheid is het belangrijk dat die zorg op een zinnige en gepaste wijze wordt geleverd. Zorgevaluatie is meer dan het wel of niet schrappen van zorg en de kosteneffectiviteit van zorg. Het blijft belangrijk dat cliënt, naasten en arts samen kunnen beslissen over de best passende behandeling en dat er ruimte blijft voor maatwerk.

Passende eigen betalingen in een eenvoudiger systeem

Passende zorg moet gepaard gaan met passende eigen betalingen. We pleiten voor dekkende vergoedingen voor zorg en hulpmiddelen en een eenvoudiger en samenhangender systeem van eigen betalingen. Vooral voor mensen die gelijktijdig zorg, ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. Zodat stapeling van kosten voorkomen wordt. En dat voor mensen op tijd duidelijk is voor welke zorg en medicijnen ze moeten bijbetalen.

Bevriezing eigen risico

Tot slot vragen we de kamer om alles op alles te zetten om de bevriezing van het eigen risico voor 2022 veilig te stellen. De vertraagde Kabinetsformatie mag niet leiden tot een toenemende stapeling van eigen betalingen in de zorg.

Lees de hier de gezamenlijke brief voor het debat over pakketbeheer op 30 juni 2021die we samen met de Patiëntenfederatie, Ieder(In) en KBO-PCOB aan de kamer stuurden.

Meer nieuws