Stop pingpongen binnen langdurige zorg

pexels-photo-374592

Met ingang van 2021 zullen cliënten van de ggz toegang krijgen tot de Wet Langdurende Zorg (Wlz). De Tweede Kamer vergadert vandaag over deze stelselverandering. Wat MIND betreft had toegang tot de Wlz al veel eerder geregeld moeten zijn. Het is een kwestie van gelijke behandeling. Mensen met een zware lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen allang aanspraak maken op 24 uurs zorg in nabijheid. Dat moet ook gelden voor mensen met een blijvende en zware psychische beperking. 

Nu de wetswijziging nog tweeënhalf jaar op zich laat wachten, maakt MIND zich vooral zorgen om de groep cliënten die tot 2021 tussen wal en schip vallen. MIND wil dat zij in de tussentijd verzekerd zijn van de juiste zorg en dat ze niet heen en weer gepingpongd worden in het systeem, omdat ze nergens in het juiste hokje passen. Staatssecretaris Blokhuis moet hier ze snel mogelijk maatregelen voor nemen. Deze wens heeft MIND in een brief aan de Tweede Kamer vastgelegd.

In dezelfde brief pleit MIND ervoor dat de Wlz ook opengesteld wordt voor jongeren onder de 18 jaar met psychische problemen. Het gaat om een kleine groep jongeren van wie je nu al kunt vaststellen dat zij blijvend zorg in een beschermende omgeving nodig hebben. Verder wil MIND dat de onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld wordt en dat in de Wlz herstel het leidende principe wordt. Want ook binnen de langdurende zorg blijft het doel dat mensen waar mogelijk weer grip krijgen op hun eigen leven.

Meer nieuws