MIND wijst Kamer op belang Wet langdurige zorg voor ggz-cliënten

langdurende zorg

Woensdag 15 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota 2022. Het huidige kabinet is op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de zorgbegroting en zo financiële tegenvallers en extra uitgaven op te vangen. Een van de voorstellen die in het regeerakkoord en onlangs door premier Rutte in Zorgvisie werden genoemd, is om mensen met psychische problemen niet langer toegang te bieden tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Een wetswijziging die in 2021 eindelijk mogelijk werd, zou hiermee weer worden teruggedraaid. Zowel MIND, MIND Ypsilon als het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) zijn enorm geschrokken van dit voorstel. Hoewel geen besluit gevallen is, stuurden we op 9 juni gezamenlijk een brief aan de Kamerleden om hen nader te informeren.

Recht op toegang tot Wet langdurige zorg

Toegang tot de Wet langdurige zorg is bedoeld voor de meest kwetsbare ggz-cliënten met ernstige problematiek die gebaat zijn bij continuïteit, stabiliteit, behandeling, een beschermde woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben. Het is dan ook een misvatting dat de Wlz alleen over ouderenzorg of gehandicaptenzorg gaat. Het uitsluiten van ggz-patiënten leidt tot rechtsongelijkheid en is daarmee in strijd met het VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking.

Met de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten werd in 2021 een eerdere systeemfout hersteld. in januari 2015 moesten cliënten met een ernstige psychische aandoening, die daarvoor vanuit de AWBZ zorg ontvingen, ineens de zorg aanvragen vanuit de Zvw en de Wmo. Al snel bleek dat de hulp via de Zvw en Wmo tekortschoot. Ieder jaar opnieuw moesten mensen een beschikking bij de gemeente aanvragen, wat tot zeer veel onrust onder cliënten en hun naasten leidde. Deze cliënten voldeden vanwege hun ernstige psychische aandoening en belemmeringen in hun dagelijks leven wél aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz.

Terug naar de Zvw en Wmo levert geen besparing op

De coalitie rekent zich nu ‘rijk’ met het terugdraai-voorstel, zonder in kaart te hebben gebracht wat dit aan extra zorgvragen in de andere wettelijke domeinen oplevert. Omdat de zorg- en ondersteuningsvraag van deze cliënten niet verandert, wordt de beoogde 900 mln. Euro aan zorgbehoefte ergens anders weer opgeslokt. Het voorstel levert geen bewezen besparing, maar wel meer problemen op: de circa 25.000 mensen om wie het gaat, moeten diezelfde zorg weer uit verschillende wettelijke bronnen (Zvw, Wmo) halen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen die van 2015 tot 2020 al verstoken zijn geweest van de juiste behandeling, begeleiding en ondersteuning. Dat is sinds januari 2021 rechtgezet en daar moeten we niet aan tornen.

Lees de volledige brief van MIND, MIND Ypsilon en NIP aan de Tweede kamer voor het overleg over de Voorjaarsnota op 15 juni 2022.

Meer nieuws