Bied ook jeugd de kans op langdurige ggz

meisje lap top

Sinds 2020 kunnen volwassenen die zeer intensieve, nabije geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, zich aanmelden voor een indicatie om langdurig deze zorg te krijgen. Zij kunnen zogezegd, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook jeugd met de noodzaak van intensieve, nabije zorg vanwege psychische problemen zou deze toegang krijgen. Dit zou hen zorggarantie voor onbepaalde tijd geven. Maar tot onze teleurstelling heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis laten weten de Wlz niet voor jeugd open te stellen. MIND roept de Tweede Kamer op om hem op andere gedachte te brengen tijdens de procedurevergadering van 3 november 2021.

Het gaat hier om jongeren tot 18 jaar met ernstige psychische problemen die langdurige, intensieve en nabije zorg nodig hebben. In de praktijk is dat een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Er zijn schattingen die wijzen op 300 tot 800 jongeren die deze intensieve zorg nodig hebben. De huidige situatie leidt tot onzekerheid, discontinuïteit en onrust van deze jongeren die met zware psychische problemen kampen en hun naasten. Met een indicatie voor de Wlz zouden zij niet telkens opnieuw hun zorg hoeven aan te vragen, zoals nu het geval is.

Onderwerp van gesprek in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft al op 25 juni 2019 een amendement aangenomen over toegang tot de Wlz voor jeugdigen op een nader te bepalen datum en daarbij behorende voorwaarden. Maar op 15 oktober 2021 maakte het demissionaire kabinet bekend dat deze verruimde toegang van de Wlz voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid alsnog geen doorgang kan vinden. MIND heeft geen begrip voor dit besluit van het demissionaire kabinet. Op deze manier worden psychisch zeer kwetsbare jongeren de dupe van de gaten in het Jeugdzorgsysteem.

Capaciteitsprobleem mag geen reden zijn

Het besluit van de staatssecretaris is onder meer gebaseerd op de veronderstelling dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) het aantal verwachte aanvragen niet goed in behandeling kan nemen en aanvragers daarom lang op een indicatie zouden moeten wachten. MIND neemt kennis van de huidige capaciteitsproblemen van het CIZ, maar heeft geen begrip voor de besluiten die daarop door VWS worden genomen. Jongeren en hun ouders mogen het perspectief op toegang tot de Wlz binnen afzienbare tijd niet kwijtraken.  

In de eerste plaats streven we uiteraard naar herstel van jongeren met psychische klachten. De Wlz is bedoeld voor jongeren (en ouders) die echt geen uitzicht op verbetering hebben.

Lees verder

Lees de volledige brief hierover die MIND op 28 oktober 2021 naar de vaste Kamercommissie voor VWS stuurde.

Meer thema's