Wet langdurige zorg: vertraging in overgang voor deel cliënten

2609600_S

Er is vertraging opgetreden in de indicatiestelling van ggz-cliënten voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz staat per 1 januari 2021 open voor de ggz, maar een deel van de cliënten zal toch langer moeten wachten, uiterlijk tot 1 juli 2021. Er is een overgangsregeling vastgesteld die de continuïteit van zorg moet waarborgen.

Voor de mensen die al Wlz-zorg of een Wlz-pgb toegewezen hebben gekregen, gaat de overgang per 1 januari a.s. gewoon door. Het CIZ regelt de toegang tot de Wlz en stelt de indicaties vast. Alle bestaande ggz-cliënten die in aanmerking komen voor de Wlz zouden voor 1 oktober 2020 door het CIZ beoordeeld worden. Maar er is forse vertraging opgetreden. Dit komt deels doordat er meer aanvragen zijn dan verwacht, deels omdat de meeste aanvragen pas laat in 2020 zijn gedaan. Dit betekent dat de indicatiestellingen doorlopen tot het eerste kwartaal van 2021. Vervolgens moet dan nog de zorgtoewijzing bij een aanbieder of de toekenning van een persoonsgebonden budget geregeld worden.

In overleg met alle partijen is een overgangsregeling vastgesteld met als uitgangspunt dat de continuïteit zorg voor cliënten gewaarborgd blijft. De huidige zorg zal worden voortgezet tot het moment dat de Wlz-zorg geregeld is. Het ministerie van VWS heeft deze overgangsregeling in een extra uitgave van de Wlz-nieuwsbrief uitgewerkt. In deze nieuwsbrief zijn ook belangrijke vragen en antwoorden voor cliënten opgenomen.

Lees hier de nieuwsbrief Wlz van VWS
 

Meer nieuws