Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld

meerjarenagenda

Gistermiddag is de meerjarenagenda voor de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Elf partijen, waaronder MIND en de Werkplaats COMO, hebben de agenda gezamenlijk ontwikkeld en gaan nu aan de slag met de uitvoering. De meerjarenagenda bouwt voort op de visie van de Commissie Dannenberg op de toekomst van beschermd wonen. Deze visie gaat uit van een ‘beschermd thuis’: mensen zijn onderdeel van de samenleving, doen volwaardig mee en krijgen tegelijk de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich te kunnen handhaven.

In de meerjarenagenda is uitgewerkt aan welke doelen partijen gaan samenwerken rond thema’s als wonen, schulden, participatie, kwaliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning. MIND zal samen met de werkplaats COMO het voortouw nemen bij het thema cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving.

Organisaties van zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en sociale diensten hebben zich verbonden aan de meerjarenagenda, evenals het ministerie van VWS en een aantal andere ministeries.

MIND is verheugd dat al deze partijen zich verenigd hebben rond een inhoudelijke agenda waarin het cliënt- en burgerperspectief centraal staat. De uitwerking zal in de gemeenten en regio’s moeten gebeuren. MIND zal daar met de andere organisaties  zo goed mogelijk ondersteuning aan geven.

Meer nieuws