Factsheet landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In de wmo is vastgelegd dat iemand die maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig heeft, zich daarvoor bij elke gemeente kan melden. De praktijk is echter dat gemeenten regelmatig mensen weigeren. Ze willen alleen een plek bieden aan mensen die al een binding hebben met de regio. 

Onderzoek van het Trimbos-instituut in de maatschappelijke opvang heeft uitgewezen dat het gaat om een structureel probleem. In het onderzoek werden mystery guests ingezet. In 49 procent van de gevallen werden zij door een gemeente geweigerd. Hoe groot het probleem bij beschermd wonen precies is, is niet bekend, maar dat ook daar de wettelijke plicht van landelijke toegang vaak niet wordt nagekomen is zeker.

Staatssecretaris Blokhuis heeft een brief naar alle gemeenten toegestuurd om hen te wijzen op hun wettelijke verplichtingen. Daarbij is een factsheet toegevoegd waarin is uitgelegd wat de landelijke toegankelijkheid precies inhoudt en welke afspraken zijn gemaakt om die in de praktijk uit te voeren. 

In de brief en in het factsheet wordt ook verwezen naar de Commissie Landelijke Toegankelijkheid die vanaf 1 maart 2018 gaat functioneren. Aan die commissie kunnen zaken worden voorgelegd waar gemeenten verschil van mening hebben over de landelijke toegang. In de commissie zit ook een ervaringsdeskundige die vanuit Mind en de Werkplaats COMO is voorgedragen. 

Voor individuele cliënten blijft verder gelden dat zij altijd recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en altijd in bezwaar en beroep kunnen gaan tegen een besluit van de gemeente.

Lees hier de factsheet

45532219_s
Meer nieuws